Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dla wypoczynku i wiedzy

 

Przez cały rok zapraszamy czytelników biblioteki do zwiedzania wystaw, na spotkania z początkującymi i już uznanymi twórcami, na prezentacje szkiców teatralnych nowopowstających spektakli, koncerty, odczyty poezji, recytacje oraz zajęcia edukacyjne.