Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dla tych, którzy chcą się uczyć

Co roku 200-300 osób uczy się korzystania z komputera, z programów redagowania tekstu i tworzenia prezentacji, wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania z poczty elektronicznej, programów usług socjalnych, bankowości elektronicznej. Kursy odbywają się w języku litewskim.