Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dla współpracy

Biblioteka zgromadziła duże doświadczenie we współpracy z partnerami litewskimi i zagranicznymi. Utrzymujemy dobre relacje z organizacjami i bibliotekami Austrii, Szanghaju, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Bułgarii, Szwecji, Finlandii. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy, składamy wnioski projektowe do funduszy wsparcia Litwy i Unii Europejskiej, organizujemy i nagłaśniamy wydarzenia i wystawy. Wspieramy wymianę kulturalną i zawodową, poszukujemy partnerów w promocji czytelnictwa, zwiększania efektywności pracy bibliotek, realizacji programów podnoszenia kwalifikacji bibliotekarzy. Jeśli Państwo poszukują biblioteki- partnera na Litwie, czekamy na Państwa propozycje, które można kierować na tel. +370 5  262 5570  lub e-mail. [email protected].