Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mokslinė-praktinė konferencija „Žirgas lietuvių kultūroje“

Didžioji salė
Nuo seniausių laikų Lietuvos kultūroje ir istorijoje žirgas turėjo išskirtinę reikšmę žmogaus gyvenime. Minint pirmojo Lietuvos valstybinio žirgyno įsteigimo 100-mečio jubiliejų, Lietuvos Respublikos Seimas 2023-iuosius paskelbė Žirgo metais. Šia proga Vilniaus etninės kultūros centras, bendradarbiaudamas su Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąja biblioteka, lapkričio 6–7 dienomis rengia mokslinę-praktinę konferenciją „Žirgas lietuvių kultūroje“.
 
Konferencijos metu bus aptariamos žirgo ir jo simbolikos reikšmės bei prasmės įvairiose lietuvių etninės kultūros srityse, svarba senojoje ir šiuolaikinėje lietuvių kultūroje. Ilgus šimtmečius žirgas buvo neatsiejama Lietuvos kultūros ir istorijos dalis: tai jis sunkiuose ūkio darbuose padėdavęs, tai ištikimai su berneliais į karo žygius jojęs, o to dėka apdovanotas lietuvių tautosakoje. Už ištikimą tarnystę gražiais žodžiais apdainuotas, vaizduojamas liaudies mene, įprasmintas mitologijoje bei iki šių dienų matomas valstybės heraldikoje, žirgas tampa tautos stiprybės simboliu, vienu reikšmingiausių ir plačiausiai naudojamų simbolių lietuvių kultūroje.
 
P R O G R A M A
 
LAPKRIČIO 6 d., PIRMADIENIS
10.00–10.10 Vilniaus etninės kultūros centro direktorės Sandros Daugirdienės įžanginis žodis
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
I sesija: ŽIRGO SIMBOLIKA
Moderuoja dr. Audronė Daraškevičienė
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
10.10–10.40 ŽIRGAS LIETUVIŲ MITOLOGIJOJE
Prof. dr. Rimantas Balsys (Klaipėdos universitetas)
10.40–11.10 ŽIRGELIŲ POROS ORNAMENTO SIMBOLIKA
Prof. dr. Vytautas Tumėnas (Lietuvos istorijos institutas)
11.10–11.30 Kavos pertrauka
11.30–12.00 Diskusija: ŽIRGO SIMBOLIKA LIETUVOS HERALDIKOJE
Dalyvauja dr. Dainius Razauskas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) ir grafikas Arvydas Každailis
12.00–12.30 ŽIRGAS LIETUVIŲ DAILĖJE IR FOTOGRAFIJOJE: ILGAMETĖ PARODŲ TRADICIJA
Alvydas Stauskas (Dusetų dailės galerija, kultūros centras)
12.30–13.00 LAIDŲ CIKLO „SĖSKI ANT ŽIRGELIO“ PRISTATYMAS. Antros dalies „Žirgai kovose už laisvę“ peržiūra
Režisierius Justinas Lingys
13.00–14.00 Pietų pertrauka
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
II sesija: ŽIRGAS ISTORIJOJE IR LIETUVIŲ LIAUDIES PAPROČIUOSE
Moderuoja Greta Andriuškaitė
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
14.00–14.30 ŽIRGAS VAIKŲ ŽAISLUOSE
Indrė Jovaišaitė-Blaževičienė (Žaislų muziejus)
14.30–15.00 ŽIRGAS – DAUSŲ PALYDOVAS. ŽIRGŲ LAIDOJIMO PAPROTYS PAGAL PAKALNIŠKIŲ KAPINYNO TYRINĖJIMO MEDŽIAGĄ
Kristina Petrauskė (Vytauto Didžiojo karo muziejus)
15.00–15.30 Kavos pertrauka
15.30–16.00 ŠYVIO ŠOKDINIMAS GRAŽIŠKIUOSE – LIETUVOS NEMATERIALAUS PAVELDO VERTYBĖ
Andrius Milinkevičius (Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus)
16.00–16.30 VEIVERIŲ KAZIMIERO SKUČO RIMORYSTĖS MUZIEJUS
Oksana Venckūnienė (Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, Veiverių biblioteka)
16.30–17.00 „KUZI, KUZI, JUODBĖRĖLI“ ARBA SILVESTRAS BALTRAMAITIS IR ŽEMAITUKAS
Vida Girininkienė (Žemaitukų arklių augintojų asociacija)
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
LAPKRIČIO 7 D., ANTRADIENIS
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
III sesija: ŽIRGO ĮVAIZDIS LIETUVIŲ TAUTOSAKOJE
Moderuoja dr. Giedrė Šukytė
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
10.00–10.30 KAI KURIE ARKLIŲ ĮVARDIJIMAI TAUTOSAKOJE
Dr. Giedrė Šukytė (Vytauto Didžiojo universitetas, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija)
10.30–11.00 ARKLIAI LIETUVIŲ MĮSLĖSE
Dr. Aelita Kensminienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
11.00–11.30 Kavos pertrauka
11.30–12.00 Pranešimas su pasidainavimu: ŽIRGO ĮVAIZDIS LIETUVIŲ TRADICINIŲ DAINŲ POETINIUOSE TEKSTUOSE
Prof. dr. Rimantas Sliužinskas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
12.00–12.30 ŠIS ARKLYS BŪTŲ MANAS, BET LAUKAS: RAITELIO IR ARKLIO ĮVAIZDŽIŲ REIKŠMĖ DRUGIO LIGOS KONTEKSTE
Dr. Asta Skujytė-Razmienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
12.30–13.00 ŽIRGAS LIETUVIŲ PATARLĖSE IR PRIEŽODŽIUOSE
Rasa Kašėtienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
13.00–14.00 Pietų pertrauka
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
IV sesija: ŽIRGAS ŠIANDIENINĖJE KULTŪROJE
Moderuoja Virginijus Jocys
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
14.00–14.30 ŽEMAITUKAI Į XX A. ĮŽENGUS
Dr. Tomas Petreikis (Vilniaus universitetas)
14.30–15.00 HIPOTERAPIJA: MOKSLU GRĮSTA PRAKTIKA
Rita Gikarienė, prof. Dr. Daiva Mockevičienė, Giedrė Radzevičienė (Klaipėdos universitetas)
15.00–15.30 ŽIRGAS – MUZIEJAUS BENDRADARBIS IR VAIKŲ DRAUGAS
Egidijus Musteikis (Žirgo muziejus)
15.30–16.00 Kavos pertrauka
16.00–16.30 NUO PASAGOS IKI BALNO: ISTORIJA IR AKTUALIJOS
Virginijus Jocys (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus).
16.30–17.00 KIEKVIENAME IŠ MŪSŲ GLŪDI VYTIS! Patirtys Žalgirio mūšio istorinės rekonstrukcijos festivalyje Lenkijoje ir žygiuose žirgais
Majoras Donatas Mazurkevičius (Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija)
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
17.00 Konferencijos rezultatų aptarimas
17.30 Konferencijos uždarymas
 
Susisiekite:
Kontaktinis asmuo: Jurga Kauzonienė
Biblioteka visiems
AVBA
Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Skaitykis su knygomis
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas