Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

(Ne)pilkoji zona. Lietuvių teatro kritika, 1920–1980 m.

Rasa Vasinauskaitė

(Ne)pilkoji zona. Lietuvių teatro kritika, 1920–1980 m.

Rasos Vasinauskaitės monografijos „(Ne)pilkoji zona. Lietuvių teatro kritika 1920–1980 m.“ turinys:

Pratarmė 7

Įvadas 10

TEATRAS IR SPAUDA 1920–1939. KRITIKOS (SAVI)LEGITIMACIJA

Požiūrių ir diskusijų erdvė: teatras vs literatūra 28

Teatro mokslo pradmenys: Balys Sruoga skaito Maxą Herrmanną 77

„Šarūnas“ Valstybės teatre 99

Dickenso „Varpai“ Valstybės teatre 105

„Naujoji Romuva“ prieš Valstybės teatrą 114

„Skynimai“ prieš „Naująją Romuvą“ 169

Nacionalinė teatro kritikos mokykla 180

„Į naująjį teatrą“ 209

TEATRAS IR KRITIKA 1940–1980. KRITIKOS (SAVI)IDENTIFIKACIJA

Teatro (ne)romantika 260

Tarp estetinės ir anestetinės tikrovės 285

Už „centro“ ribų 322

Autoritetinis diskursas 344

„Teatras – amžininkas“ 404

Atsitiktinumų plyšiai / laisvės zonos 431

Santrauka anglų kalba 490

Literatūra ir šaltiniai 498

Asmenvardžių rodyklė 517

Išeido „Lietuvos kultūros tyrimų institutas“ (2023).

Biblioteka visiems
AVBA
Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Skaitykis su knygomis
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas