lt

Lietuvos su Klaipėda ir Vilniumi genezė: anglų ir rusų „Didžiojo žaidimo“ Baltijos aspektas

Česlovas Laurinavičius

Lietuvos su Klaipėda ir Vilniumi genezė: anglų ir rusų „Didžiojo žaidimo“ Baltijos aspektas

Tyrimo temą inspiravo 1920 m. įvykių dinamika, esmingai paveikusi tiek Lietuvą, tiek ir visą Rytų Europą (Lenkijos ir Sovietų Rusijos karas, Spa konferencija, Lietuvos ir Sovietų Rusijos Maskvos sutartis, Lenkijos ir Sovietų Rusijos Rygos sutartis, generolo L. Żeligowskio žygis į Vilnių). Istorinis paveikslas gerokai pasipildė į kontekstą įtraukus Anglijos–Rusijos geopolitinės ašies veiksnį.

Siekiant identifikuoti šios ašies genezę bei motyvaciją, išplėsta tyrimo laiko skalė – eventualiai iki XVIII a. – ir aptarti tokie regiono raidai įtakos turėję veiksniai kaip tarptautinė prekyba, apšvieta, politinių laisvių plėtra bei egzistencinio saugumo sampratos vystymasis.

Atskleista intriguojanti sąsaja tarp lietuvių modernaus politinio „mentalinio žemėlapio" formavimosi iš vienos pusės ir Anglijos–Rusijos interesų sandūros Rytų Pabaltijyje iš kitos.

Šeimadienių biblioteka
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Biblioteka visiems
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Bibliotekos rekonstrukcija
Epaveldas
Bibliotekos pažangai 2
Interaktyvi biblioteka