lt

Ieškome naujo kolegos!

Ieškome naujo kolegos!

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (Trakų g. 10, Vilnius) ieško Materialinių išteklių centro vadovo (Pareigybės lygis – A1, pareiginės algos koeficientas nuo 8,52 iki 9,12).

Darbo sutartis neterminuota.

Darbo pobūdis: planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Bibliotekos veiklas, užtikrinti reikiamą bibliotekos pastatų, jos naudojimo patalpų, jai priklausančios teritorijos bei Bibliotekoje įrengtų šildymo, ventiliacijos, vandentiekio ir kanalizacijos, priešgaisrinės apsaugos, apsauginės signalizacijos bei ryšių sistemų priežiūrą ir eksploatavimą; bibliotekinių technologijų procesų bei Bibliotekos teikiamų paslaugų aprūpinimą techninėmis priemonėmis; bibliotekos darbuotojų darbo vietų aprūpinimą inventoriumi; darbų saugos ir sveikatos; gaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimų laikymąsi.  

Reikalavimai:

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį inžinierinį išsilavinimą (magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį), ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo bei 2 metų darbo pastatų projektavimo, statybos, statinių bei įrangos eksploatavimo patirtį.

Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei viešuosius pirkimus reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą bei Materialinių išteklių centro veiklą.

Išmanyti darbo komandoje principus, žinoti vadybos, komunikacijos ir informacijos, kultūros įstaigų teisės aktus.

Mokėti analizuoti, spręsti, numatyti strateginius uždavinius bei juos įgyvendinti.

Mokėti naudotis technine ir darbų saugos įranga.

Dokumentus teikite el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį  iki 2020-06-02.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui – Danutė Blažuk, tel. (8.5) 262 5570

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

 

 
Šeimadienių biblioteka
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Biblioteka visiems
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Bibliotekos rekonstrukcija
Epaveldas
Bibliotekos pažangai 2
Interaktyvi biblioteka