Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bibliotekos Ukrainai – Бібліотеки для України – Libraries for Ukraine (Nuolat pildome)

Bibliotekos Ukrainai – Бібліотеки для України – Libraries for Ukraine (Nuolat pildome)

Інформація для громадян України: 

ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ, НАДАНУ ДЕРЖАВНИМИ УСТАНОВАМИ, МОЖНА ЗНАЙТИ ТУТ НА САЙТІ ltua.lt.


LT | Lietuvių kalbos pagrindų mokymas. Šiuo metu registracija į lietuvių kalbos užsiėmimus yra sustabdyta. Kilus klausimams dėl bibliotekoje vykstančių kursų kreipkitės el. paštu ar telefonu: rusų kalba Vida [email protected], anglų kalba Žydrūnė [email protected], tel. nr. (8 5) 2 61 67 27.

Kiti lietuvių kalbos kursai ukrainiečiams
Vytauto Didžiojo universiteto kursai:
Lietuvių/ukrainiečių k.
Anglų/ukrainiečių k.
Vilniaus centrinės bibliotekos kursai 

UA | Литовська мова для українців. Реєстрація на курси литовсько мови для українців завершена. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами електронною поштою: російською мовою Vida [email protected] або англійською мовою Žydrūnė zydru[email protected] або за телефоном (8 5) 2 61 67 27.

Зареєструватися на курси литовської мови можна тут:
Університет Вітовта Великого: 
литовська/українська 
Англійська/українська 
Центральна бібліотека Вільнюса


LT | Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (Trakų g.10, Vilnius) kviečia NEMOKAMAI naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis:

 • išduodamas skaitytojo pažymėjimas;
 • internetas ir bibliotekos kompiuteriai;
 • kopijavimas ir skenavimas;
 • parodų ir kitų kultūros renginių lankymas, edukaciniai užsiėmimai;
 • atviros šeimų, jaunimo ir laisvalaikio erdvės;
 • naudojimasis bibliotekų fonduose sukauptais įvairiais stalo žaidimais, muzikos įrašais, knygomis ir periodiniais leidiniais įvairiomis kalbomis, tarp jų – rusų, anglų ir kitomis.

Dėl išsamesnės informacijos apie bibliotekos paslaugas kreipkitės šiais kontaktais:

 • Anglų k. tel. +370 652 69056 (Daiva)
 • Rusų k. tel. +370 677 88981 (Karolina)
 • Lenkų k. +370 677 88981 (Karolina)
 • Vokiečių k. +370 601 43759 (Karmela)

Esame susitelkę ir vieningi, kad paremtume laisvą Ukrainą!

Aktuali informacija į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams – ČIA.

Lankstinukai parsisiuntimui: lietuvių kalba, ukrainiečių kalba, rusų kalba.


RU | Публичная библиотека Вильнюсского округа им. Адама Мицкевича (ул. Траку 10, Вильнюс) предлагает украинцам посещать  библиотеку и бесплатно пользоваться всеми услугами для взрослых и детей:

 • выдается бесплатный читательский билет;
 • бесплатный доступ к интернету и компьютерам;
 • бесплатные копирование и сканирование;
 • выставки, разные мероприятия, эдукационные занятия;
 • настольные игры, литература на разных языках, в/ч русском и английском языках;
 • открытые пространства для семейных и молодежных собраний.

Полезные контакты и информация о библиотекe:

 • На английском языке: +370 652 69056 (Дайва)
 • На русском языке: +370 677 88981 (Каролина)
 • На польском языке: +370 677 88981 (Каролина)
 • На немецком языке: +370 601 43759 (Кармелa)

Мы едины в поддержке свободной Украины!

Актуальная информация для украинцев в Литвe – www.lrv.lt.   


EN | We invite Ukrainian people to visit Vilnius County Adomas Mickevičius Public Library  (Traku street 10, Vilnius) and use the following services free of charge:

 • a free Reader Card is issued;
 • public internet access, computers;
 • copying, scanning services;
 • exhibitions, events, educational activities;
 • board games, literature in English, Russian languages;
 • open spaces for families, youth, community gatherings.

Contacts and more information about Library services: 

 • Information in English: +370 652 69056 (Daiva)
 • Information in Russian: +370 677 88981 (Karolina)
 • Information in Polish: +370 677 88981 (Karolina)
 • Information in German:+370 601 43759 (Karmela)

We are united in supporting an independent Ukraine!

More Information to Ukrainian residents who have found refuge in Lithuania – www.lrv.lt


UA | LT Elektroniniai ištekliai literatūros ukrainiečių kalba/ Безкоштовні електронні та аудіо книги українською мовою:

UkrLib – ukrainiečių literatūros skaitmeninė biblioteka /  УкрЛіб – бібліотека української літератури

UkrLib garsinės knygos / УкрЛіб – аудіокниги українською онлайн

„Osvitoria“ – knygos vaikams / „Освіторія“ – вільний доступ дитячі книжки для читання онлайн 

Leidykla „Stary Lev“– atviros prieigos elektroninės knygos vaikams / Видавництво Старого Лева – електронні дитячі книги

„Svit kazok“ – pasakos online / „Світ казок“ – казки з усього світу для дітей онлайн

Knygynas „Українська казка“ – pasakos online / „Українська казка“ – казки для дітей онлайн

 „BaraBoka“ – laisvos prieigos elektroninės knygos vaikams 3+, 6+, 9+ / „БараБука“ – електронні дитячі книги на вік 3+, 6+, 9+ 

„KidKiddos Books“ – elektroninės knygos vaikams / „KidKiddos Books“ – електронні дитячі книги

KNIGO GO – nemokamos el. knygos / Безкоштовні книги онлайн

KNIGO GO – nemokamos el. knygos vaikams / Безкоштовні книги для дітей онлайн  

4read.org – garsinės knygos ukrainiečių kalba / аудіокниги українською онлайн

Garsinės pasakos / „Казковий Світ“ – аудіокниги українською онлайн

Казка.укр – pasakos ir knygos vaikams / дитячі книги и казки онлайн

El. vadovėliai ukrainiečių kalba / Електронні версії підручників

Parsisiųsti dokumentą su tiesioginėmis nuorodomis galima ČIA.


LT | Garsinės knygos vaikams iš Ukrainos, negalintiems skaityti įprastai

ELVIS (elvislab.lt) – tai virtuali biblioteka, skirta visiems, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto. ELVIS skaitytojais gali būti:

 • vaikai ar suaugusieji, turintys skaitymo sutrikimą (disleksiją);
 •  asmenys, kuriems rega silpsta dėl amžiaus ar ligos;
 • silpnaregiai ar neregiai;
 • vaikai, turintys mokymosi ar raidos sutrikimų;
 • asmenys, kurie dėl fizinės negalios ar ligos negali laikyti knygos rankose, perversti puslapių, ilgai išbūti sėdimoje padėtyje;
 • ir visi kiti, kurių galbūt nepaminėjome.

Kreipkis į mus, jei tau sunku skaityti įprastai!

ELVIS fonduose yra garsinių leidinių lietuvių, rusų, lenkų, anglų ir kitomis kalbomis. Bendradarbiaujame su Ukrainos neįgaliųjų organizacijos Lvivo skyriumi, todėl ELVIS pildomas įgarsinta vaikiška literatūra ukrainiečių kalba. Taip pat laukiame vaikiškos literatūros Brailio raštu siuntos iš Lvivo.

Klausyti ir parsisiųsti ELVIS leidinius gali tik asmenys, negalintys skaityti įprastai, todėl bus reikalinga tai patvirtinanti pažyma (Lietuvoje laikinai gyvenantiems Ukrainos piliečiams – sąžiningumo deklaracija).

Registruojantis kilo klausimų? Skambinkite tel. 8 667 80 541 (kalbame ir rusiškai)! Susiraskite mus internete (elvislab.lt)!

UA | Аудіокниги для дітей, які не можуть читати друкований текст

ELVIS (elvislab.lt) – віртуальна бібліотека для тих, хто не вміє читати звичайний друкований текст. Читачі ELVIS можуть бути:

 • діти або дорослі з вадами читання (дислексія);
 • особи, які мають порушення зору через вік або хворобу;
 • слабозорі або сліпі;
 • особи з вадами навчання або розвитку;
 • особи, які через фізичну інвалідність або хворобу не можуть тримати в руках книгу, перегортати сторінки, тривалий час перебувати в сидячому положенні.

Зв'яжіться з нами, якщо вам важко читати просто!

Фонди ELVIS містять аудіовипуски литовською, російською, польською, англійською та іншими мовами. Ми співпрацюємо з Львівським осередком Української організації інвалідів, тому ELVIS поповнюється дитячою літературою, озвученою українською мовою. Також чекаємо партію дитячої літератури, надрукованої шрифтом Брайля зі Львiва.

Прослуховувати і завантажувати аудіо публікації з ELVIS можуть тільки особи, які не можуть прочитати простий текст, тому вам знадобиться довідка, що підтверджує це (або декларація про добросовісність для громадян України, які тимчасово проживають в Литві).

У вас є питання при реєстрації? Телефонуйте 8 667 80 541 (ми також розмовляємо російською)!

Знайдіть нас онлайн (elvislab.lt)!

RU | Аудиокниги для детей, которые не могут читать обычный печатный текст

ELVIS (elvislab.lt) – это виртуальная библиотека для тех, кто не может читать обычный печатный текст. Читателями ELVIS могут быть:

 • дети или взрослые с нарушением чтения (дислексия);
 • лица, у которых нарушено зрение в связи с возрастом или болезнью;
 • слабовидящие или слепые;
 • лица с нарушениями обучения или развития;
 • лица, которые в силу физической инвалидности или болезни не могут держать книгу в руках, переворачивать страницы, длительное время находиться в сидячем положении.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли проблемы с обычным чтением!

Фонды ELVIS содержат аудио публикации на литовском, русском, польском, английском и других языках. Мы сотрудничаем с Львовским отделением Украинской организации инвалидов, поэтому ELVIS пополняется детской литературой озвученной на украинском языке. Также ждем из Львова партию детской литературы напечатанной шрифтом Брайля.

Слушать и скачивать аудио публикации из ELVIS могут только лица, которые не могут читать простой текст, поэтому потребуется подтверждающая это справка (или декларация о добросовестности для граждан Украины, временно проживающих в Литве).

У вас возникли вопросы при регистрации? Звоните тел. 8 667 80 541 (мы также говорим по-русски)!

Найдите нас онлайн (elvislab.lt)!


Knygų ir poilsio kampelis Vaikų bibliotekoje

Vaikų bibliotekoje rėmėjų dėka įrengta poilsio zoną vaikams iš Ukrainos. Anot knygyno „Vaikystė“ vadovės Ritos Paškevičienės, idėja kartu su kitais partneriais įrengti vaikų kampelį kilo iš didžiulio noro, kad tik kuo daugiau vaikų turėtų galimybę skaityti – susitikti patogioje lokacijoje. Vaikai galės skaityti ukrainiečių, rusų, anglų kalbomis išleistas grožinės literatūros knygas. Vaikų kampelyje galima apsilankyti bibliotekos darbo metu – pirmadieniais-šeštadieniais nuo 11 iki 19 valandos. Daugiau – ČIA.


Apskričių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos išplatino bendrą pareiškimą dėl Ukrainos pabėgėlių aptarnavimo šalies viešosiose bibliotekose. Publikuojame jį:

Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija ir Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija reiškia solidarumą bei paramą kovojančiai Ukrainai ir kreipiasi į Jus informuodamos, kad šalies viešosios bibliotekos yra pasirengusios teikti nemokamas paslaugas prieglobstį Lietuvoje radusiems Ukrainos gyventojams.

Lietuvoje veikia platus, daugiau kaip 1200 viešųjų bibliotekų jungiantis tinklas. Kiekviename mieste ar miestelyje yra biblioteka ir kiekviena yra pasirengusi užtikrinti sąlygas Ukrainos gyventojams leisti laiką saugiai, ramiai ir turiningai bei įtraukti juos į savo organizuojamas veiklas.

Atsakingai patvirtiname, kad ukrainiečiams, kurie prasidėjus karinei Rusijos Federacijos agresijai turėjo palikti savo namus, šalies viešųjų bibliotekų paslaugos bus teikiamos nemokamai: nemokamai išduodami skaitytojų pažymėjimai, užtikrinama galimybė naudotis viešos interneto prieigos kompiuteriais ir bevieliu internetu, šeimų, jaunimo ir laisvalaikio erdvėmis, dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, vaikų sensoriniuose skaitymuose, lankytis parodose ir kituose kultūros renginiuose, naudotis bibliotekų fonduose sukauptais įvairių stalo ir interaktyvių žaidimų, muzikos įrašų, filmų, knygų ir periodinių leidinių įvairiomis kalbomis fondais. Pagal poreikį bibliotekos bendradarbiaudamos su kitomis įstaigomis organizuos lietuvių kalbos pradmenų mokymus.

Viešosios bibliotekos ukrainiečiams – puiki vieta susiburti, rasti bendraminčių, susipažinti su vietos bendruomenėmis, sužinoti naujienas, susirasti darbą, kitą reikalingą informaciją ar tiesiog ramiai ir saugiai praleisti laisvalaikį.

Kviečiame naudotis turima modernia šalies viešųjų bibliotekų infrastruktūra ir jose teikiamomis paslaugomis.

Esame susitelkę ir vieningi, kad paremtume laisvą Ukrainą.

Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė Emilija Banionytė.

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė.


Kreipimasis į gyventojus ir įmones

Lietuvos bibliotekų durys atviros prieglobstį nuo karo mūsų šalyje randantiems Ukrainos gyventojams. Pažadame, kad atėjusieji į bibliotekas, čia jausis laukiami, saugūs ir galės naudotis visomis bibliotekų teikiamomis paslaugomis.
 
Šiuo metu bibliotekoms įsigyti leidinių ukrainiečių kalba yra sudėtinga, turimos kolekcijos labai ribotos, tad labai prašome gyventojų, įstaigų, organizacijų, kurios turi knygų, stalo žaidimų, žurnalų ukrainiečių kalba, padovanoti jų artimiausiai viešajai bibliotekai. Ypač laukiamos vaikams skirtos knygos!
 
Pasidalinkite šia žinute ir padėkite bibliotekoms papildyti fondus dokumentais ukrainiečių kalba. Tik kartu mes esame stiprūs!

 

Biblioteka visiems
AVBA
Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Skaitykis su knygomis
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas