Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pagilinome žinias ir įgūdžius apie autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą

Pagilinome žinias ir įgūdžius apie autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamą autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos skatinimo projektą „Bibliotekos − autorystės ambasados. Mokymai bibliotekininkams“. 

Projekto tikslas – geriau pasirengti autorystės viešinimui ir teisių pažeidimų prevencijai bibliotekose. 2022 m. spalyje ir lapkrityje surengti mokymai Vilniaus ir Alytaus regiono bibliotekų specialistams. Keičiasi autorių ir gretutines teisies reguliuojantis įstatymas, todėl pasitelkta profesionali lektorių teisininkų kompetencija. Mokymus bibliotekininkams vedė prof. dr. Ramūnas Birštonas.

Siekta, kad būtų tolygios galimybės mokytis atstovams iš viso Regiono. Spalio 21 dieną įvyko pirmoji mokymų dalis – prof. dr. Ramūno Birštono paskaita, kurioje buvo galima dalyvauti dviem būdais: gyvai, bibliotekos salėje (23 dalyviai) ir stebint tiesioginę YouTube transliaciją (registravosi 135, 24 valandas bibliotekininkai galėjo pasižiūrėti įrašą jiems patogiu laiku, prisijungimų skaičius – 314). Antroji dalis – seminaras, kuris, vyko dviejose bibliotekose – lapkričio 4 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje (33 dalyviai) ir lapkričio 18 d. Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (29 dalyviai).

Mokymai vyko dviem etapais. Pirmas etapas skirtas suteikti bendrąsias žinias. Antrame etape vyko seminarai, kuriuose buvo nagrinėjamos gilesnės temos. Dalyviai turėjo galimybę iš anksto pateikti lektoriui klausimus, į juos gavo išsamius atsakymus. Vyko tiesioginė diskusija, praktinių situacijų aptarimai. Mokymų pabaigoje bibliotekininkai, konsultuojantis su prof. R. Birštonu, parengė metodinę-praktinę medžiagą bibliotekų veiklai „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos skatinimo praktinė priemonė bibliotekininkams“: nuorodų į bibliotekoms aktualius teisės aktus sąrašą ir pasiūlymus informaciniams užrašams, knygų skirtukams. Ja pasidaliname ne tik su atstovaujamu Regionu, bet su visais pageidaujančiais [amb.lt/regionas/lt].

Dalyvių aprėptis užtikrino, kad kiekviename rajone yra labiau kvalifikuotų specialistų, kurie galės dalintis savo kompetencija su kolegomis, atstovauti savo instituciją autorių ir gretutinių teisių srityje. Projekto metu bibliotekininkų įgytos žinios ir gebėjimai formuoja bendrą Regiono bibliotekų puoselėjamą autorystės suvokimo kultūrą, kuria autorių teisių pažeidimų prevencinę aplinką, skleidžia autorystės orumą palaikančias iniciatyvas ir skatina bibliotekų vartotojų, tuo pačiu visos visuomenės sąmoningumą.

Visiems mokymų dalyviams išduoti dalyvavimą mokymuose patvirtinantys pažymėjimai. 

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka dėkinga partneriams ir rėmėjams:

Prof. Ramūnas Birštonas, dr. Jūratė Liauksminaitė

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Druskininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Vilniaus miesto centrinė biblioteka

Projektas „Bibliotekos − autorystės ambasados. Mokymai bibliotekininkams“ iš dalies finansuotas Lietuvos kultūros tarybos programos „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga 2022-3“ lėšomis.

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Biblioteka visiems
Bendruomenių kraštotyra
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba