Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kraštotyros darbo aktualinimas bibliotekose

Programos pavadinimas

Kraštotyros darbo aktualinimas bibliotekose

Programos autoriai

Vyriausioji bibliografė Zita Tiukšienė
Vyresnioji bibliografė-kraštotyrininkė Irena Nijolė Sisaitė
Vyresnysis bibliografas Linas Janulevičius
Vyresnioji bibliografė Jurgita Lazauskaitė

Programos lektoriai

 

Programos tikslas

Stiprinti bibliotekininkų žinias apie kraštotyrą, jos istoriją, šiandienos bibliotekinės kraštotyros aktualijas.

Programos uždaviniai

Tobulinti tikslinės grupės kraštotyrinio darbo kompetencijas naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais.

 

Programos trukmė

 4 ak. val.

Programa parengta

2022 m.

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Biblioteka visiems
Bendruomenių kraštotyra
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba