Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Metodinės konsultacijos

Konsultacijos regiono bibliotekų atstovams teikiamos ir tiesiogiai telefonu ar elektroniniu paštu susisiekus su atitinkamu bibliotekos specialistu.  

Tema Specialistas Kontaktai
 

Regiono bibliotekų politika, vadyba, administravimas

 

RBMV skyriaus vadovė Žydrūnė Tichanavičienė

 

Tel. +3705261 6727

El. p. [email protected]

Kvaifikacijos kėlimo ir mokymų organizavimas, su tuo susiję klausimai

Vyriausioji kvalifikacijos metodininkė Vida Kaunienė

Tel. +37052616727

El. p. [email protected]

Komunikacijos klausimai: interneto svetainė, socialiniai tinklai, pranešimai spaudai, bendravimas su žiniasklaida, vidinė komunikacija Vyriausioji metodininkė komunikacijai Donata Baniūnienė 

Tel. +37052107019

El. p. [email protected]

Tyrimai, analitika

Vyriausioji metodininkė-analitikė Aušra Gudavičiūtė

Tel. +37052616727

El.p. [email protected]

Regiono bibliotekų statistika, edukacijos, TBA

Vyriausioji metodininkė-edukacinių programų koordinatorė Audra Sadeckienė  

 

Tel. +370211 1328

El. p. [email protected]

Projektinės veiklos organizavimo klausimai: projektinės veiklos dokumentų valdymas, komunikacija su užsienio partneriais Vyriausioji metodininkė projektams Greta Bacevičiūtė 

 Tel. +37052616727

 El. p. [email protected]

 

Universalioji dešimtainė klasifikacija, jos taikymas, naujienos; Kultūros paveldo, senų, retų, vertingų dokumentų fondų sudarymas ir tvarkymas; LIBIO fondų posistemės ir darbas su jomis; Dokumentų šifravimas ir autošifravimas; Dokumentų vertė

Informacinių išteklių skyriaus vadovė Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė 

Tel. +37052107040

El. p. [email protected]

Informacinių išteklių fondo apskaita; Komplektavimas

Vyriausioji bibliotekininkė komplektavimui ir apskaitai Reda Steniulienė 

Tel. +37052621771

El. p. [email protected]

Antrinės atranka (dokumentų nurašymas) Vyresnioji bibliotekininkė fondo atrankai Audronė Bražiūnienė 

Tel. +37052621771

El. p. [email protected]

Bibliografinio aprašo kūrimas, katalogavimas, dalykinimas Vyriausioji bibliotekininkė metaduomenų kūrimui Marytė Laurinavičienė 

Tel. +37052621143

El. p. [email protected]

Dokumentų skaitmeninimas Vyriausioji bibliotekininkė Tatjana Grigorčenkienė 

Tel. +37052621143

El. p. [email protected]

 

Duomenų bazės, tęstinio skaitmeninio raštingumo ugdymas bibliotekose

Vyriausioji informacinio raštingumo koordinatorė

Jūratė Vaidelienė

Tel. +37052107006

El. [email protected]

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimas, dokumentų skolinimas ir rezervavimas Vyriausioji bibliotekininkė Lina Vidrinskienė

Tel. +37052619809

El. p. [email protected]

Edukacinės veiklos bibliotekoje, skaitymo skatinimas, fondo aktualinimas 

 Vyriausioji bibliotekininkė Odeta Maziliauskienė

Tel. +37052616763

El. p. [email protected]

Skaitytojų registracijos ir aptarnavimo duomenų apskaita, LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemės administravimas Vyriausioji bibliotekininkė Karolina Šutova

Tel. +37052619809

El. p. [email protected]

Bibliografija ir kraštotyros darbas

Vyriausioji bibliografė Jurga Kauzonienė

Tel. +37052622121

El.p. [email protected][email protected] 

Kūrybinių edukacijų vedimas, knygų (ir kitų leidinių) parodų meninis apipavidalinimas ir kiti vizualiniai sprendimai bibliotekos erdvėse Dailininkė Kristina Karvelytė

Tel. +37052619809

El. p. [email protected]

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Biblioteka visiems
Bendruomenių kraštotyra
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba