Mokymai prenumeruojamų duomenų bazių administratoriams

Mokymai prenumeruojamų duomenų bazių administratoriams

Duomenų bazės yra svarbus kokybiškos informacijos šaltinis ir jų prenumerata reikšmingai pagerina viešųjų bibliotekų vartotojų informacinį aprūpinimą bei užtikrina galimybę naudotis elektronine informacija, kuri nėra laisvai prieinama internete. Nežiūrint teikiamų privalumų, dalis vartotojų dėl įvairių priežasčių nesinaudoja duomenų bazėmis. Ne visiems viešųjų bibliotekų vartotojams duomenų bazės yra aktualios, nes juos visiškai tenkina gaunama informacija iš kitų šaltinių. Be to, naudojimosi užsienio duomenų bazėmis galimybes riboja nepakankamas anglų kalbos mokėjimas. Neigiamą įtaką duomenų bazių naudojimui turi netinkamas vartotojų informuotumas apie viešosiose bibliotekose prenumeruojamas duomenų bazes ir naudojimosi jomis galimybes tiek bibliotekoje, tiek už jos ribų bei bibliotekų darbuotojų kompetencijų bei įgūdžių stoka.

Siekiant aktyvesnio duomenų bazių naudojimo Vilniaus ir Alytaus apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka balandžio 27 d. organizavo nuotolinius mokymus prenumeruojamų duomenų bazių administratoriams. Daugiausiai dėmesio mokymuose skyrėme populiariausių duomenų bazių - EBSCO Publishing ir NAXOS Music Library administravimo bei informacijos pieškos jose aktualijoms, aptarėme dar vienos populiarios duomenų bazės - INFOLEX administravimo skirtumus. Mokymų dalyviams pristatėme 2019-2020 metų Vilniaus ir Alytaus apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų duomenų bazių panaudos analizę bei mūsų bibliotekos specialistų parengtą metodinę medžiagą duomenų bazių administratoriams. Diskusijų metu mokymų dalyviai dalinosi gerąja savo bibliotekų patirtimi bei aptarė kylančius iššūkius.

Mokymų lektorė Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo centro vyriausioji informacinio raštingumo koordinatorė Daiva Kiminaitė.

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Interaktyvi biblioteka
Rock&Roll Bibliotekininkas
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba