Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Įgyvendinant projektą ADOMO MICKEVIČIAUS PAVELDAS PASAULYJE: kelionė į Paryžių

Įgyvendinant projektą ADOMO MICKEVIČIAUS PAVELDAS PASAULYJE: kelionė į Paryžių

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka įgyvendina projektą „Adomo Mickevičiaus paveldas pasaulyje”. Šio projekto tikslas – užtikrinti A. Mickevičiaus kultūros paveldo sklaidą, aktualinimą ir švietimą įvairioms visuomenės grupėms. Itin aktyvus A. Mickevičiaus gyvenimo periodas buvo Paryžiuje. Čia jis apsigyveno nuo 1832 metų. 1840–1844 m. skaitė slavų literatūros kursą College de France, dalyvavo Andžejaus Tovianskio religinės sektoje veikloje. 1849 m. įsteigė Paryžiuje tarptautinį socialistų laikraštį La Tribune des Peuples, 1852 m. pradėjo dirbti Arsenalo bibliotekoje. A. Mickevičiaus kūrybinio paveldo ženklai Paryžiuje – itin įdomi ir Lietuvoje mažai tyrinėta tema, kuriai plėtoti yra būtinas tarptautinis, tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Balandžio mėnesį penki Adomo Mickevičiaus bibliotekos darbuotojai lankėsi Paryžiuje, Lenkų istorijos ir literatūros draugijoje (Société Historique et Littéraire Polonaise). Susipažinta su čia esančiu Adomo Mickevičiaus muziejumi, biblioteka ir draugijos archyvu. Apie draugijos, įsikūrusios pačiame Paryžiaus centre, šv. Liudviko saloje (6 Quai d’Orléans), įsteigimą ir veiklą, draugijos pastatą papasakojo ir su Adomo Mickevičiaus muziejumi supažindino p. Ana Čarnocka (Anna Czarnocka). Muziejuje eksponuojamas rašomasis stalas, prie kurio buvo parašytas „Ponas  Tadas”, poeto mylimosios Marilės dovanotas rožinis, kiti  asmeniniai A. Mickevičiaus ir jo šeimos daiktai, kūrinių faksimilės, įvairūs meno kūriniai. Draugijos biblioteka įsteigta 1838 m. Joje – daugiau kaip 800 leidinių, susijusių su Mickevičiumi. Keletą retų, mus dominančių Mickevičianos leidinių parodė bibliotekininkė p. Magdalena Glodek. Tarp jų minėtinos knygos su poeto dukters Marijos autografais. Aplankytas draugijos archyvas, kurį pristatė archyvo vadovė  Ewa Rutkowski. Archyve yra per tūkstantį su A. Mickevičiumi susijusių dokumentų. Daugiausia jų – iš Rusijos. Iš Lietuvos tik keli, tie, kuriuos atsivežė pats poetas. Aplankyti dar keli su A. Mickevičiumi susiję objektai  Paryžiuje: College de France, Arsenalo biblioteka, Šv. Severino bažnyčia, 1928 m. pastatytas Adomo Mickevičiaus paminklas (skulpt. Antuanas Burdelis (Antoine Bourdelle).

Įgyvendinant projektą, planuojama sukurti dvi virtualias parodas, bendradarbiaujant su Lenkų istorijos ir literatūros draugija Paryžiuje

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Biblioteka visiems
Bendruomenių kraštotyra
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba