Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Baigėsi praktinių seminarų ciklas apie autorių teises

Baigėsi praktinių seminarų ciklas apie autorių teises

Šių metų lapkričio 10 dieną Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka sėkmingai užbaigė itin svarbų projekto „Bibliotekos – autorystės ambasados: Praktiniai seminarai bibliotekininkams“ etapą.

Projekto tikslas buvo stiprinti bibliotekininkų kompetenciją autorių teisių ir gretutinių teisių srityje bei prisidėti prie autorių teisių apsaugos ir teisinio sąmoningumo didinimo. Praktiniuose seminaruose dalyvavo bibliotekų darbuotojai, mokslininkai, ir kitų kultūros institucijų, tokių kaip, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka, Lietuvos medicinos biblioteka, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos biblioteka, Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos istorijos institutas specialistai.

Nuo 2023 m. rugsėjo 12 d. iki lapkričio 10 d. Vilniaus ir Alytaus apskričių savivaldybių viešosiose  bibliotekose buvo surengtas penkių praktinių seminarų ir keturių praktikumų ciklas, apimantis įvairias autorių teisių tematikas, įskaitant – intelektinės nuosavybės sąvoką, jos pagrindinius objektus, apsaugos būdus internete ir svarbiausius teisinius aspektus. Paliestos kolektyvinio administravimo organizacijų ir kūrinių naudotojų ginčų nagrinėjimo bei laisvo naudojimo ir neteisėto kopijavimo skirtumų problemos. Dalyviams buvo suteikta ne tik teorinių žinių, bet ir praktinio potyrio dalyvaujant praktinių įgūdžių užsiėmimuose. Mokymų programa pagerino bibliotekininkų supratimą apie autorių teises ir gretutines teises, suteikė jiems praktinių įgūdžių autorinių sutarčių sudarymo ir kūrinių teisėto naudojimo srityse, sustiprino sąmoningumą autorių teisių atžvilgiu.

Seminaruose pranešimus skaitė šie žinomi specialistai:

Radvilė Bieliauskienė, Asociacijos LATGA Teisės skyriaus vadovė / M. Masaičio nuotr.

Radvilė Bieliauskienė, Asociacijos LATGA Teisės skyriaus vadovė, pabrėžė autorių teisių svarbą kultūros srityje. Ji akcentavo, kad Autorių teisės yra ypatingai aktuali sritis įvairiems kultūros sferos darbuotojams, kurių kasdieninė veikla yra neatsiejama nuo autorių sukurtų kūrinių panaudojimo bei bendravimo su pačiais autoriais.

Biruta Augustinienė (Birutė Jonuškaitė), Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė, Asociacijos LATGA Tarybos narė, rašytoja ir poetė / M. Masaičio nuotr.

Biruta Augustinienė (Birutė Jonuškaitė), Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė, Asociacijos LATGA Tarybos narė, rašytoja ir poetė nagrinėjo sutarčių pasirašymo su vertėjais ir rašytojais aktualumą. Ji supažindino dalyvius su vertėjų ir rašytojų autorinėmis teisėmis ir galimais teisių pažeidimais bei pagrindiniais sutarčių su vertėjais ir rašytojais principais.

Raimonda Joskaudienė, teisininkė, mediatorė, lektorė praktikė / M. Masaičio nuotr.

Raimonda Joskaudienė, teisininkė, mediatorė, lektorė praktikė, skaitė pranešimą apie tai, kaip spręsti teisinius klausimus, susijusius su autorių teisėmis, gretutinėmis teisėmis ir kūrinių naudojimu. Ji pastebėjo, kad dažnai iškyla klausimų, susijusių su autorių teisių pažeidimais, todėl reikia žinoti, kaip apsaugoti šias teises ir kaip jas apibrėžti.

Liutauras Ulevičius, ryšių su visuomene specialistas, socialinės žiniasklaidos atstovas / M. Masaičio nuotr.

Liutauras Ulevičius, ryšių su visuomene specialistas, socialinės žiniasklaidos atstovas, analizavo bibliotekų veikloje naudojamus įvairius intelektinius produktus, kuriuos saugo autorių, gretutinės teisės, patentai ir kitokie intelektinės nuosavybės teisiniai santykiai.

Intelektinės nuosavybės teisinių paslaugų grupės METIDA teisininkas Martynas Šukevičius / M. Masaičio nuotr.

Intelektinės nuosavybės teisinių paslaugų grupės METIDA teisininkas Laurynas Jurgaitis / M.Petrausko nuotr.

Martynas Šukevičius ir Laurynas Jurgaitis, intelektinės nuosavybės teisinių paslaugų grupės METIDA teisininkai, supažindino bibliotekos darbuotojus su bendrosiomis autorių teisių nuostatomis, turtinėmis ir neturtinėmis autorių teisėmis, kolektyvinio autorių teisių administravimo organizacijų veikla, o taip pat su turtinėmis ir neturtinėmis gretutinėmis teisėmis, autorių ir gretutinių teisių ribojimo atvejais bei kitais intelektinės nuosavybės objektais. 

Gabrielė Naprušienė, buvusi Asociacijos LATGA vizualiųjų menų poskyrio vadovė / M. Masaičio nuotr.

Gabrielė Naprušienė, buvusi Asociacijos LATGA vizualiųjų menų poskyrio vadovė, supažindino dalyvius su autorių teisių reglamentavimu, naujais įstatymo pakeitimais ir būsimais iššūkiais. Papasakojo, kaip naudoti kūrinius, nepažeidžiant kitų autorių teisių, ir kaip įgyvendinti savo autorines teises ir mokėti jas apsaugoti.

Andrius Katinas, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas / M. Masaičio nuotr.

Andrius Katinas, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas, gilinosi į atvirųjų šaltinių žvalgybos (angl. OSINT, Open Source Intelligence) taikymo būdus. Jis supažindino dalyvius su autorių teisių apsaugą skaitmeninėje erdvėje užtikrinančiomis institucijomis ir taikomomis gynybos, poveikio priemonėmis. Mokymų metu autorių teisių pažeidimų internete atvejai buvo nagrinėjami kartu ir viešojo bei privataus sektoriaus saugumo aspektu.

Diskusijų metu dalyviai ieškojo atsakymų į įvairius klausimus apie autorių teises, citavimą socialiniuose tinkluose, internetinių bibliotekų veiklą ir kitas aktualias temas.

Praktinių seminarų tikslas – kelti Vilniaus ir Alytaus apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų atsakingų specialistų kompetencijas autorių teisių ir gretutinių teisių srityje bei sukurti viešai prieinamą elektroninę atmintinę, suteikiančią galimybę ieškoti aktualių teisinių sprendimų pagal įvairius paieškos kriterijus. Įvykdžius projektą bus parengta metodinės medžiagos elektroninė brošiūra ir šia informacija viešai pasidalinta.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka yra autorių kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudotoja. Būtina kelti bibliotekininkų kvalifikaciją, ugdyti gebėjimą naudotis intelektiniais produktais, valdyti atitinkamas žinias, kad autorių kūriniai būtų naudojami laikantis teisės normose nustatytų reikalavimų, siekiant užkardyti autorių teisių pažeidimus.

Atsisiųsti programą

Projekto vykdytojas

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

Projektą pagal programą „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga 2023-9“ (LKT sutarties reg. Nr. S/AGT-15(6.89)/2023) finansuoja Lietuvos kultūros taryba https://www.ltkt.lt/.

Projekto vadovas 

Laima Lisauskienė

Parengė Laima Lisauskienė

  

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Biblioteka visiems
Bendruomenių kraštotyra
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba