Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mokyklų bibliotekininkai mokėsi bibliotekos fondo sudarymo ir valdymo pagrindų

Mokyklų bibliotekininkai mokėsi bibliotekos fondo sudarymo ir valdymo pagrindų

Gegužės mėnesį Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka organizavo trijų dalių bibliotekinkystės pagrindų mokymus Alytaus ir Vilniaus apskričių mokyklų (išskyrus aukštąsias) bibliotekininkams. Mokymai vyko nuotoliniu būdu ir buvo skirti specialistams, neįgyjusiems specialaus bibliotekininkystės išsilavinimo ir turintiems iki penkerių metų darbo bibliotekoje stažą bei bibliotekininkams, norintiems atnaujinti bibliotekos fondo sudarymo ir tvarkybos žinias.

Mokymų programos tikslas buvo supažindinti mokymų dalyvius su bibliotekos informacinių išteklių fondo sudarymo ir valdymo etapais, atskirų fondo tvarkymo būdų praktika, plėsti, sisteminti bei tobulinti turimas žinias ir jas taikyti darbo procesuose. Mokymų dalyviams suteikėme teorinių žinių apie bibliotekos informacinių išteklių fondo sudarymą ir valdymą, dokumentų katalogavimą bei sisteminimą, supažindinome su Universaliosios dešimtainės klasifikacijos pagrindais ir praktinėmis klasifikacijos taikymo galimybėmis. Šiais mokymais siekėme padėti mokyklų bibliotekininkams praktikoje pritaikyti įgytas žinias ir taip ugdyti profesines ir bendrąsias kompetencijas.

Mokymai vyko gegužės 6, 13 ir 18 dienomis. Mokymų lektorės ir mokymų programos autorės Informacinių išteklių centro vadovė Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė, šio centro vyriausioji bibliotekininkė komplektavimui ir apskaitai Reda Steniulienė ir vyriausioji bibliotekininkė metaduomenų kūrimui Marytė Laurinavičienė.

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Biblioteka visiems
Bendruomenių kraštotyra
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba