Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Paieška EBSCO duomenų bazėje

Programos pavadinimas

Paieška EBSCO duomenų bazėje

Programos autoriai

VAVB vyriausioji informacinio raštingumo koordinatorė Daiva Kiminaitė

Programos tikslas

Suteikti praktinių žinių apie informacijos paieškos EBSCO Publishing duomenų bazėje galimybes ir būdus, siekiant stiprinti viešųjų bibliotekų darbuotojų kompetencijas ir įgūdžius, jiems naudojantis EBSCO Publishing duomenų baze, vykdant tolesnę įgytų žinių sklaidą ir taip didinant šios duomenų bazės panaudą regione.

Programos uždaviniai

1.  Pristatyti ir pademonstruoti skirtingus informacijos paieškos EBSCO Publishing duomenų bazėje būdus – pagrindinę ir išplėstinę paiešką.

2.  Aptarti galimus paieškos nustatymus – paieškos siaurinimą, jos išplėtimą bei praktiškai tai išbandyti.

3.  Pademonstruoti straipsnių paieškos pagal leidinio pavadinimą ir dalyką žingsnius, vaizdų paiešką, grįžimą į pradinį paieškos langą, kitas efektyvios paieškos technikas bei praktiškai jas išbandyti.

Trumpas programos aprašymas

Praktikumas skirtas Vilniaus regiono SVB duomenų bazių administratoriams, kitiems SVB darbuotojams. Susipažinsime su informacijos paieškos EBSCO Publishing duomenų bazėje skirtingais būdais, išbandysime įvairius mokslinių straipsnių paieškos nustatymus, spręsime praktines užduotis – ieškosime informacijos pagal leidinio pavadinimą, dalyką, kitus parametrus. Pasitelksime vaizdų paieškos įrankius, praktiškai pritaikysime įvairias efektyvios paieškos technikas. Išmėginsime surastos informacijos valdymo įrankius ir jų teikiamas galimybes. Praktikumo pagrindinis akcentas – mokslinės informacijos paieškos EBSCO Publishing duomenų bazėje praktinių įgūdžių stiprinimas, siekiant paskatinti SVB darbuotojus vykdyti aktyvesnę informacijos apie EBSCO Publishing duomenų bazę sklaidą aptarnaujamose bendruomenėse, taip prisidedant prie šios duomenų bazės panaudos augimo Vilniaus regione.

Mokymams reikalingos priemonės:

Kompiuteris su interneto naršykle ir Zoom programa.

Programos trukmė

4 akad. val.

Programa parengta

2021 m.

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Biblioteka visiems
Bendruomenių kraštotyra
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba