Bibliotekos fondo dokumento vertė

Programos pavadinimas Bibliotekos fondo dokumento vertė
Programos autoriai VAVB IIC vadovė Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė
Programos tikslas Supažindinti su bibliotekos fondo dokumento vertės teorija, atskleisti dokumento vertinimo metodiką, pateikti žinių apie kritinį mąstymą bei padėti tikslinės grupės dalyviams taikyti jį, plėsti, sisteminti ir tobulinti turimas žinias ir jas taikyti darbo procesuose
Programos uždaviniai

Suteikti teorinių dokumentų vertės nustatymo žinių;
Suteikti teorinių žinių apie kritinį mąstymą;
Padėti mokymų dalyviams praktikoje pritaikyti gautas žinias apie dokumentų vertę.

Trumpas programos aprašymas

Nei viena biblioteka niekur pasaulyje nesiekia surinkti visko, ką išleidžia viso pasaulio leidėjai. Pagrindinis bibliotekos fondo sudarymo principas liks – sugebėjimas atrinkti reikšmingiausius leidinius, paprasčiau tariant – atranka. Lengva pasakyti – sunku padaryti. Mūsų klaidas atrenkant leidinius vėliau tenka taisyti mums patiems – darant antrinę atranką (atrenkant leidinius nurašymui) arba atliekant retrospektyvinį komplektavimą. Dažnai turėdami pakankamai didelius fondus, turime nedidelę išduotį, komplektavimo spragas išryškina neigiami atsakymai į vartotojų užklausas. Kartais tik, kai patiems bibliotekininkams kaip vartotojams prireikia kokios literatūros, atrandama, kad jos nėra bibliotekos fonde ir labai nustembama.
Dokumento vertė bibliotekoje vertinama ne vieno proceso metu. Pirmą kartą, kai sprendžiama, ar ją pirkti, priimti iš paramos ar pan., antrą kartą, kai leidinys apdorojamas – bibliografuojama, sisteminama, klasifikuojama bei dalykinama, vėliau – kai apsisprendžiame į kokius fondus dokumentas keliaus, bus skolinamas į namus ar saugomas ir jam suteikiamas atitinkamas šifras. Dokumentą vertina skaitytojų aptarnavimo darbuotojai, kai susipažįsta su juo ir rekomenduoja vartotojui. Vėliau jis dar kartą vertinamas – kai sprendžiama pašalinti jį iš bibliotekos fondo ar ne.
Vertindami dokumentus, mes remiamės tam tikrais kriterijais, asmeniniu patyrimu, emocijomis. Visa tai daro įtaką mūsų fondų turiniui. Atrankos procesas darosi vis sudėtingesnis – didėja dokumentų srautas, atsiranda vis naujos dokumentų rūšys ir nauji komplektavimo šaltiniai, leidiniai brangsta, priversdami mus vis labiau pasverti, ką įsigyti. Su tuo susiduriame visi – bibliotekos vadovai, komplektavimo specialistai, skaitytojų aptarnavimo skyrių darbuotojai, kurie ne tik rekomenduoja leidinius vartotojams, bet ir labai dažnai prisideda prie dokumentų fondo sudarymo.

Programos trukmė 8 akad. val.
Programa parengta 2014 m. (atnaujinta 2016 m.)

Mokymų lektorė

 

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Interaktyvi biblioteka
Rock&Roll Bibliotekininkas
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba