Atstovavimas bibliotekoms

Programos pavadinimas Atstovavimas bibliotekoms
Programos autoriai

VAVB IIC vadovė Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė;
VAVB SAC vadovė Aldona Jeleniauskienė;

Programos tikslas Supažindinti su pagrindiniais atstovavimo bibliotekai teoriniais aspektais ir suteikti praktinių žinių, kurios padėtų  ateityje sėkmingai atstovauti bibliotekai.
Programos uždaviniai Suteikti žinių apie atstovavimą ir atstovavimo tikslus;
Padėti praktiškai pritaikyti žinias apie bibliotekos vertę atstovavimo veiklose;
Suteikti žinių apie tikslinių grupių ir partnerių nustatymą;
Paruošti mokymų dalyvius kurti bibliotekos atstovavimo žinutes;
Išmokyti kurti efektyvią prezentaciją;
Suteikti žinių apie atstovavimo plano vykdymo ir fondų paieškos metodus.

Trumpas programos aprašymas

Šiuolaikiniame pasaulyje biblioteka nebėra savaime suprantama vertybė. Siekiant parodyti galimybes ir kuriamas vertes besikeičiančioje aplinkoje, įtikinti partnerius savo lygiavertiškumu, užsitikrinti visuomenės palaikymą ir kitų institucijų (ypač steigėjų) supratimą apie įgyvendinamą socialinę misiją, bibliotekos turi ieškoti būdų, kaip save realizuoti ir sugebėti komunikuoti apie atliktus naudingus darbus. Sąstingis ir užsidarymas lemia įsitikinimą laike ir malonių iš aplinkos laukimą. 
Biblioteka turi nuolat keistis, numatyti rizikas, bet tuo pačiu neprarasti savo tapatumo. Biblioteka turi būti matoma. Ji turi gebėti parodyti save, nuolatos apie save priminti, todėl atstovavimas bibliotekoms tampa ypač reikalinga, svarbia veikla. Nors apie atstovavimą kalbama gana seniai, bet ne visi jį teisingai supranta, neskiria arba sieja su lobizmu ar viešaisiais ryšiais. Bibliotekininkams būtina žinoti, kas yra atstovavimas, kokie jo tikslai ir kaip reikia atstovauti bibliotekai, siekiant tinkamai organizuoti visos bibliotekos veiklą, pristatyti organizacijos pasiekimus, taip užsitikrinant palankumą.
Atstovavimo idėja yra pagrįsta pilietinės visuomenės principais ir jų realiu funkcionavimu. Visuomenės nariai buriasi į grupes pagal savo interesus, juos išreiškia, siekdami datyri įtaką Valstybės sprendimams. Dažniausia tai daroma organizuotai. Atstovavimas - tai tiesioginis ir aktyvus piliečių įsitraukimas į bendradarbiavimą su valdžia, priimant sprendimus, kurie daro įtaką bendruomenės gyvenimui.
Ši mokymų programa padės susipažinti su atstovavimo tikslais, suvokti bibliotekos vertę ir išmokti ją pademonstruoti, supažindins su tikslinėmis atstovavimo grupėmis ir partneryste. Dalyviai išmoks parengti atstovavimo žinutę, susipažins su efektyvios prezentacijos principais, suvoks atstovavimo plano rengimo bei fondų paieškos svarbą. Programos perteikimo metu siekiama ne tik teoriškai pristatyti atstovavimo veiklą, bet ir praktiškai išbandyti atstovavimo metodus.

Programos trukmė 18 akad. val.
Programa parengta 2014 m.

Mokymų lektoriai

        

 

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Interaktyvi biblioteka
Rock&Roll Bibliotekininkas
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba