Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Paieška

Knygų paroda „Sausio įvykiai“

Knygų paroda „Sausio įvykiai“

1991 m. sausio 13 d. naktį žuvo arba buvo sužeisti žmonės, kurie gynė Parlamentą, Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą bei kitus, Lietuvai svarbius, objektus. Jie buvo beginkliai, narsiai gynėsi prieš sovietinius karinius dalinius – tuos, kurie važiavo tankais ir grasino šaunamaisiais ginklais. 

1990 m. kovo 11 d. Lietuva paskelbė, kad atkuria nepriklausomybę ir atsiskiria nuo SSRS. Tai nepatiko valstybei-okupantei, todėl ji darė viską, kad Lietuva „atsipeikėtų“. 1991 m. sausį SSRS bandė įvykdyti perversmą, bet beginkliai žmonės susirinko į masinį taikų pasipriešinimą. Gatvėse skambėjo patriotinės ir liaudies dainos, degė laužai, buvo budima prie svarbiausių valstybės pastatų. Nors ši kova pareikalavo 14 gyvybių ir keli šimtai žmonių buvo sužeisti, lietuviai sugebėjo apginti savo teisę į laisvę. Sausio 13-ta dar vadinama Laisvės gynėjų diena.

„Sausio įvykiams“ skirta knygų paroda veikia „Labirinto“ pabaigoje.

Giedrė Narbutaitė
Vyresnioji bibliotekininkė
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji Vaikų biblioteka