lt

Darbo pasiūlymas

Darbo pasiūlymas
Ieškome vaikų bibliotekos vyresniojo bibliotekininko – kultūrinės veiklos koordinatoriaus/ės

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (Trakų  g.10, Vilnius) ieško Skaitytojų aptarnavimo centro vaikų bibliotekos vyresniojo bibliotekininko – kultūrinės veiklos koordinatoriaus/ės. Pareigybės lygis – A2, algos koeficientas nuo 4,8 iki 5,2, darbo sutartis neterminuota.

Darbo pobūdis:

  • supažindinti vaikus su naujausiomis šiuolaikinės vaikų literatūros tendencijomis, žinoti geriausius įvairių žanrų lietuvių ir užsienio literatūros pavyzdžius, išryškinti šiuolaikinės vaikų literatūros savitumą, kurti ir įgyvendinti įvairias edukacines veiklas vaikams bei paaugliams;
  • populiarinti vaikų literatūrą, rengti knygų, dokumentų mobilias, virtualias, stendines parodas ir kt. skaitymo skatinimo priemones, ruošti medžiagą ir maketuoti naujienlaiškius regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekininkams, pedagogams, rūpintis jo sklaida;
  • dalyvauti organizuojant vaikų bibliotekos renginius ir projektus: rinkti, sisteminti ir teikti reikalingą medžiagą, dalyvauti komunikacinėje veikloje informuojant skaitytojus apie vykstančius renginius, projektus, įvykius, teikiamas paslaugas;
  • konsultuoti vaikų bibliotekos vartotojus jam paskirtoje darbo vietoje pagal nustatytas aptarnavimo procedūras.

Reikalavimai:

  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu išsilavinimą ar jam prilygintu išsilavinimu/ arba aukštuoju koleginiu išsilavinimu su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 
  • būti susipažinus su LR įstatymų, teisės ir norminių aktų reikalavimais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą;
  • mokėti bendrauti su vaikais; pasižymėti tolerancija, savitvarda ir teigiamomis nuostatomis jų atžvilgiu;
  • dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
  • mokėti valstybinę kalbą, vieną užsienio kalbą (anglų/vokiečių/prancūzų/rusų/lenkų) B1 lygiu.

Gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, išsilavinimą bei kalbų mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus siųskite adresu: [email protected]   iki 2020-12-31.