Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Paieška

Bibliotekos Ukrainai – Бібліотеки для України – Libraries for Ukraine

Bibliotekos Ukrainai – Бібліотеки для України – Libraries for Ukraine

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (Trakų g.10, Vilnius) kviečia NEMOKAMAI naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis:

 • • išduodamas skaitytojo pažymėjimas;
 • • internetas ir bibliotekos kompiuteriai;
 • • kopijavimas ir skenavimas;
 • • parodų ir kitų kultūros renginių lankymas, edukaciniai užsiėmimai;
 • • atviros šeimų, jaunimo ir laisvalaikio erdvės;
 • • naudojimasis bibliotekų fonduose sukauptais įvairiais stalo žaidimais, muzikos įrašais, knygomis ir periodiniais leidiniais įvairiomis kalbomis, tarp jų – rusų, anglų ir kitomis.

Dėl išsamesnės informacijos apie bibliotekos paslaugas kreipkitės šiais kontaktais:

 • Anglų k. tel. +370 652 69056 (Daiva)
 • Rusų k. tel. +370 677 88981 (Karolina)
 • Lenkų k. +370 677 88981 (Karolina)
 • Vokiečių k. +370 601 43759 (Karmela)

Esame susitelkę ir vieningi, kad paremtume laisvą Ukrainą!

Slava Ukraini!

Aktuali informacija į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams – ČIA. Aktuali informacija į Vilnių atvykusiems ukrainiečiams – ČIA


Публичная библиотека Вильнюсского округа им. Адама Мицкевича (ул. Траку 10, Вильнюс) предлагает украинцам посещать  библиотеку и бесплатно пользоваться всеми услугами для взрослых и детей:

 • выдается бесплатный читательский билет;
 • бесплатный доступ к интернету и компьютерам;
 • бесплатные копирование и сканирование;
 • выставки, разные мероприятия, эдукационные занятия;
 • настольные игры, литература на разных языках, в/ч русском и английском языках;
 • открытые пространства для семейных и молодежных собраний.

Полезные контакты и информация о библиотекe:

 • На английском языке: +370 652 69056 (Дайва)
 • На русском языке: +370 677 88981 (Каролина)
 • На польском языке: +370 677 88981 (Каролина)
 • На немецком языке: +370 601 43759 (Кармелa)

Мы едины в поддержке свободной Украины!

Slava Ukraini!

Актуальная информация для украинцев в Литвe – www.lrv.lt и https://ukraina.vilnius.lt/ua/.


We invite Ukrainian people to visit Vilnius County Adomas Mickevičius Public Library  (Traku street 10, Vilnius) and use the following services free of charge:

 • a free Reader Card is issued;
 • public internet access, computers;
 • copying, scanning services;
 • exhibitions, events, educational activities;
 • board games, literature in English, Russian languages;
 • open spaces for families, youth, community gatherings.

Contacts and more information about Library services: 

 • Information in English: +370 652 69056 (Daiva)
 • Information in Russian: +370 677 88981 (Karolina)
 • Information in Polish: +370 677 88981 (Karolina)
 • Information in German:+370 601 43759 (Karmela)

We are united in supporting an independent Ukraine!

Slava Ukraini!

More Information to Ukrainian residents who have found refuge in Lithuania – www.lrv.lt and https://ukraina.vilnius.lt/ua/.


Apskričių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos išplatino bendrą pareiškimą dėl Ukrainos pabėgėlių aptarnavimo šalies viešosiose bibliotekose. Publikuojame jį:

Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija ir Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija reiškia solidarumą bei paramą kovojančiai Ukrainai ir kreipiasi į Jus informuodamos, kad šalies viešosios bibliotekos yra pasirengusios teikti nemokamas paslaugas prieglobstį Lietuvoje radusiems Ukrainos gyventojams.

Lietuvoje veikia platus, daugiau kaip 1200 viešųjų bibliotekų jungiantis tinklas. Kiekviename mieste ar miestelyje yra biblioteka ir kiekviena yra pasirengusi užtikrinti sąlygas Ukrainos gyventojams leisti laiką saugiai, ramiai ir turiningai bei įtraukti juos į savo organizuojamas veiklas.

Atsakingai patvirtiname, kad ukrainiečiams, kurie prasidėjus karinei Rusijos Federacijos agresijai turėjo palikti savo namus, šalies viešųjų bibliotekų paslaugos bus teikiamos nemokamai: nemokamai išduodami skaitytojų pažymėjimai, užtikrinama galimybė naudotis viešos interneto prieigos kompiuteriais ir bevieliu internetu, šeimų, jaunimo ir laisvalaikio erdvėmis, dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, vaikų sensoriniuose skaitymuose, lankytis parodose ir kituose kultūros renginiuose, naudotis bibliotekų fonduose sukauptais įvairių stalo ir interaktyvių žaidimų, muzikos įrašų, filmų, knygų ir periodinių leidinių įvairiomis kalbomis fondais. Pagal poreikį bibliotekos bendradarbiaudamos su kitomis įstaigomis organizuos lietuvių kalbos pradmenų mokymus.

Viešosios bibliotekos ukrainiečiams – puiki vieta susiburti, rasti bendraminčių, susipažinti su vietos bendruomenėmis, sužinoti naujienas, susirasti darbą, kitą reikalingą informaciją ar tiesiog ramiai ir saugiai praleisti laisvalaikį.

Kviečiame naudotis turima modernia šalies viešųjų bibliotekų infrastruktūra ir jose teikiamomis paslaugomis.

Esame susitelkę ir vieningi, kad paremtume laisvą Ukrainą.

Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė Emilija Banionytė.

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė.


KREIPIMASIS Į GYVENTOJUS IR ĮMONES

Lietuvos bibliotekų durys atviros prieglobstį nuo karo mūsų šalyje randantiems Ukrainos gyventojams. Pažadame, kad atėjusieji į bibliotekas, čia jausis laukiami, saugūs ir galės naudotis visomis bibliotekų teikiamomis paslaugomis.
 
Šiuo metu bibliotekoms įsigyti leidinių ukrainiečių kalba yra sudėtinga, turimos kolekcijos labai ribotos, tad labai prašome gyventojų, įstaigų, organizacijų, kurios turi knygų, stalo žaidimų, žurnalų ukrainiečių kalba, padovanoti jų artimiausiai viešajai bibliotekai. Ypač laukiamos vaikams skirtos knygos!
 
Pasidalinkite šia žinute ir padėkite bibliotekoms papildyti fondus dokumentais ukrainiečių kalba. Tik kartu mes esame stiprūs!