Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dr. Arūno Bubnio paskaita „Lietuviai Austrijoje Antrojo pasaulinio karo metais“

Didžioji salė

Lietuvos ir Austrijos draugija maloniai kviečia Jus į dr. Arūno Bubnio paskaitą  „Lietuviai Austrijoje Antrojo pasaulinio karo metais“ spalio 5 d. 17.30 val. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Didžiojoje salėje.

Dr. Arūnas Bubnys tyrinėja lietuvių trėmimus. Į jo mokslinių interesų lauką pateko ir karo metais iš Lietuvos darbams į Vokietiją išvežti gyventojai. Dalis jų buvo išskirstyti į Austriją, kuri nuo 1938 m. buvo aneksuota į Vokietiją. Lietuviai dirbo transporto srityje, pramonės įmonėse, bet daugiausia kalėjo Mauthauzeno ir Guzeno koncentracijos stovyklose, tampė granito luitus Vinergabeno akmens skaldykloje.

Pranešime bus minimos ir kitos Lietuvos gyventojų kategorijos – dar iki karo laisvanoriškai išvykusieji uždarbiauti pas ūkininkus, nacių atrinkti ir išvežti rasiniu pagrindu – romai, žydai. Pranešimas praplės mūsų žinias apie lietuvius Austrijoje.

Susisiekite:
Kontaktinis asmuo: Karmela Rudaitienė
epaveldas
ibiblioteka
Knygos per penkiTV
Lietuvos ir Austrijos draugija
Austrų skaityklos