Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Šveicarų literatūra

Šveicarų skaitykla įkurta 2000 metais bendradarbiaujant su Swiss Baltic Net, kultūros fondu Pro Helvetia ir Šveicarijos ambasada Rigoje. Šveicarijos leidinių kolekcijoje yra apie 1500 egz. vertingų leidinių vokiečių, italų ir prancūzų kalbomis. Pagrindinę fondo dalį sudaro leidiniai vokiečių kalba. Tai grožinė bei mokslinė literatūra, filmai, garso įrašai, žurnalai. Šveicarijos kultūros fondas Pro Helvetia kiekvienais metai dovanoja naujų leidinių. Leidiniai skolinami į namus ir išduodami skaityti vietoje.

Schweizer Lesezimmer wurde im Jahr 2000 vom Swiss Baltic Net in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung Pro Helvetia und der Schweizerischen Botschaft in Riga eröfnet. Heute umfasst das Lesezimmer  rund 1500  schweizerische Bücher ergänzt durch Zeitschriften sowie audiovisuelle Medien in deutscher, italienischer und französischer Sprache. Pro Helvetia stellt jährlich eine Buchspende zur Aktualisierung des Buchbestands.


Austrų ir šveicarų skaitykla yra įsikūrusi bibliotekos III aukšte, tel. (8 5) 2107018, el. paštas: [email protected].

epaveldas
ibiblioteka
Knygos per penkiTV
Lietuvos ir Austrijos draugija
Austrų skaityklos