lt

Kaimynų katytė

Holly Webb

Kaimynų katytė
Sofija jau seniai nori auginti katę, bet jos tėvai vis nesutinka. Kartą per kaimynų tvorą į kiemą įtykina Margutė ir mergaitė kaipmat pamilsta šią margo kailio katytę.
Kaimynams nusprendus išsikraustyti, Sofijai plyšta širdis – ji nebegalės žaisti su
Margute! Staiga mergaitė pastebi katytę kieme ir negali patikėti savo akimis – negi ji paspruko iš savo naujųjų namų? O gal vargšelė liko viena dėl kitos priežasties?