Naujosios technologijos ir skatinimo skaityti būdai skaitmeninio pasaulio čiabuviams

Programos pavadinimas Naujosios technologijos ir skatinimo skaityti būdai skaitmeninio pasaulio čiabuviams
Programos autoriai

VAVB vyr. bibliotekininkė Odeta Maziliauskienė

Programos tikslas Tobulinti mokyklų bibliotekininkų naudojamus skatinimo skaityti būdus pasitelkiant naująsias technologijas
Programos uždaviniai

Suteikti žinių apie skirtingų kartų poreikius ir veikimą tinkle;
Supažindinti su populiariausiais socialiniais tinklais, jų istorija, statistika, sąvokomis, bruožais ir formomis;
Pateikti skatinimo skaityti pavyzdžių socialiniuose tinkluose, siekiant sudominti mokymo dalyvius kurti savo priemones;
Supažindinti su išmaniosiomis programėlėmis ir interneto svetainėmis, kurios gali būti naudingos planuojant
skatinimo skaityti priemones, naudą ir panaudojimo galimybes;
Stiprinti mokyklų bibliotekininkų profesines, bendrąsias bei asmenines kompetencijas;

Trumpas programos aprašymas

Nuolat kintanti ir dinamiška aplinka kelia iššūkius socialinėms institucijoms – bibliotekoms. Vienas iš aplinkos veiksnių, turintis įtaką bibliotekoms, – informacinių ir komunikacinių technologijų plėtra, socialinių tinklų įsigalėjimas. Bibliotekos, neatsilikdamos nuo naujovių, šiuolaikines technologijas ir socialinius tinklus taip pat naudoja savo veikloje. Dažnai socialiniai tinklai tampa dar vienu komunikacijos su tikslinėmis auditorijomis kanalu, tačiau gali būti taip pat vertinami ir naudojami kaip priemonės tikslingai veiklai, pavyzdžiui, skaitymo skatinimui, įgyvendinti. 

Programos trukmė 48 akad. val.
Programa parengta 2016 m.

Mokymų lektoriai

            

 

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Interaktyvi biblioteka
Rock&Roll Bibliotekininkas
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba