Bibliotekos informacinių išteklių fondo sudarymas: bibliotekų darbuotojams

 

Programos pavadinimas Bibliotekos informacinių išteklių fondo sudarymas: bibliotekų darbuotojams
Programos autoriai IIC vadovė Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė
Programos tikslas Supažindinti mokymų dalyvius su bibliotekos informacinių išteklių fondo sudarymo ir valdymo etapais, atskirų tvarkymo būdų praktika, plėsti, sisteminti ir tobulinti turimas žinias, gebėti jas taikyti darbo procesuose.
Programos uždaviniai

Suteikti teorinių žinių apie bibliotekos informacinių išteklių fondo sudarymą ir valdymą;
Suteikti teorinių žinių apie katalogavimą, sisteminimą;
Supažindinti su UDK naujovėmis ir praktinėmis klasifikacijos taikymo galimybėmis;
Padėti mokymų dalyviams praktikoje pritaikyti gautas žinias.

Trumpas programos aprašymas

Bibliotekos informacinių išteklių fondas sudaromas pagal tam tikras taisykles, o technologiniai procesai sudaro vadinamąjį „knygos kelią“. Bibliotekininkai, kurie dalyvauja tame procese ar atlieka atskirus informacinių išteklių sudarymo (komplektavimo, katalogavimo ar tvarkymo) procesus, supažindinami su šiais procesais, trumpai pateikiant teorinius aspektus ir pristatant nuolat atsinaujinančią praktiką. Viso pateikiama 20 temų, kurios gali būti dėstomos visos arba kompleksais pagal klausytojų pageidavimą ir bibliotekų darbuotojų specializacijas.

Programos trukmė Teorija – 32 akad. val. Praktika – 16 val.
Programa parengta 2018 m.

Mokymų lektorės:

     

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Interaktyvi biblioteka
Rock&Roll Bibliotekininkas
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba