Pradžia Apie mus Kolektyvas „Pelėdos“ konkursas

„Pelėdos“ konkursas

2012-11-05

Laureatai 2009

Kas yra PELĖDOS konkursas?

Tai Metų bibliotekininko rinkimai. Nuo 1995 m. bibliotekoje kasmet renkami geriausi darbuotojai ir geriausi bibliotekos padaliniai.

Kodėl konkursas pavadintas PELĖDOS vardu?
Pelėdos simbolis pasirinktas neatsitiktinai. Europoje pelėda žinoma kaip Paladės Atėnės simbolinis paukštis. Pelėdos ir nuo jų mažai tesiskiriančios pelėdikės atrodė žmonėms išmintingos dėl rimto ir mąslaus žvilgsnio. Jos, kaip tamsą perskrodžiantys paukščiai, taip pat laikomos mokslo simboliu. Todėl manome, kad pelėdos simbolika labiausiai tinka ir renkant geriausius bibliotekos darbuotojus.

PELĖDOS konkurso nuostatai

1995 m. sausį vykusiame Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Bibliotekos skyriaus susirinkime buvo įtvirtinta nauja iniciatyva – kasmet bibliotekoje rinkti Metų bibliotekininką.
Konkurso nuostatus parengė bibliotekos darbuotojos - Rita Paliukaitė, Dalia Stanevičienė, Regina Strumilaitė, Liudmila Kirilova ir Nijolė Sisaitė.
Dabar PELĖDAS pagal nustatytus konkurso nuostatus renka kas dvejus metus atnaujinama 5 narių komisija.

PELĖDOS konkurso nugalėtojai


1995 m.
Aldona Staškienė, Skaityklų skyriaus vedėja, pirmoji konkurso laureatė.

Paskatinamosios premijos - „Mažosios pelėdos“:
Audronė Mačiulienė, Knygų tvarkymo skyriaus vedėja
Zita Tiukšienė, Bibliografinio skyriaus vedėja

1996 m.
Aleksandra Kačeniauskienė, Bibliografijos skyriaus vyr. bibliotekininkė

Mažoji pelėda:
Larisa Ciunel, Abonemento skyriaus vyr. bibliotekininkė

1997 m.
Marta Rudytė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja

1998 m.
Alvyda Skuodytė, Direktoriaus pavaduotoja mokslui

1999 m.
Petras Zurlys, direktorius
Ada Švelnytė, Skaitytojų registracijos skyriaus vedėja

2000 m.
Asta Kazakevičiūtė, Meno skyriaus vedėja

2001 m.
Audronė Mačiulienė, Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėja
Vaikų literatūros skyrius, 2001 Metų skyrius

2002 m.
Rita Paliukaitė, Metodikos skyriaus vedėja
Vaikų literatūros skyrius, 2002 Metų skyrius

Mažosios Pelėdos:
Erika Makauskienė, Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Reda Steniulienė, Dokumentų komplektavimo skyriaus vedėja
Zita Tiukšienė, Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja

2003 m.
Rita Karpienė, Dokumentų tvarkymo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė
Dokumentų tvarkymo skyrius, 2002 Metų skyrius

Mažoji Pelėda:
Aldona Staškienė, Skaityklų skyriaus vedėja

2004 m.
Zita Tiukšienė, Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja
Bibliografijos ir informacijos skyrius, 2004 Metų skyrius

Paskatinamosios premijos:
Marytė Laurinavičienė, Dokumentų tvarkymo skyriaus bibliotekininkė
Jelena Trofimovič, Dokumentų tvarkymo skyriaus bibliotekininkė
Svetlana Charsika, Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė
Rūta Skorupskaitė, Renginių organizatorė
Reda Steniulienė, Dokumentų komplektavimo skyriaus vedėja

4 papildomi netradiciniai apdovanojimai PELĖDOS 10-mečio proga:
Vaikų literatūros skyriui už norą visada laimėti suteiktas Atkakliausio skyriaus vardas
Abonemento skyriui už nuolatinį nenorą dalyvauti suteiktas Kukliausio skyriaus vardas
Vitai Kaminskaitei, bibliotekos dailininkei, už bibliotekos kasdienybės praskaidrinimą savo šiluma ir spalvomis suteiktas „Misis Paleti“ titulas
Astai Kazakevičiūtei, Meno skyriaus vedėjai, už kolektyvo gyvenimo teatralizavimą suteiktas „Misis Mūzos“ titulas

2005 m.
Dovilė Marčinskaitė, Metodikos skyriaus vyr. metodininkė
Rūta Skorupskaitė ir Vita Kaminskaitė, Renginių organizavimo grupė - 2005 Metų skyrius

2006 m.
Česlovas Šileris, Skaityklų skyriaus vyresnysis bibliotekininkas
Skaityklų skyrius, 2006 Metų skyrius

Mažoji Pelėda:
Veronika Segen, Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė

Specialioji nominacija:
Petrui Zurliui, direktoriui ir Jelenai Žilinskienei, direktoriaus pavaduotojai ūkiui ir statyboms - už sėkmingą Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų rekonstrukcijos projektavimo darbų atlikimą 2006 metais.

2007 m.
Irena Nijolė Sisaitė, Bibliografijos ir informacijos skyriaus vyriausioji bibliografė
Vaikų literatūros skyrius, 2007 Metų skyrius

Žaismingoji nominacija:
Astai Kazakevičiūtei-Bankauskienei už naujos "apsivalymo" tradicijos kūrimą

2008 m.
Zita Tiukšienė, Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja, 2008 Metų bibliotekininkė
"Vilnijos vartų" darbo grupė, 2008 Metų komanda

Žaismingiosios nominacijos:
Martai Rudytei, Vaikų literatūros skyriaus vedėjai, ir Svetlanai Charsikai, vyr. bibliotekininkei, už ryžtingai įveiktą įsisenėjusį kuklumą, kuris aštuonerius metus joms trukdė tapti Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos narėmis.
Mildutei Makaravičiūtei, vyr. finansininkei, Daliai Mackevičienei, ekonomistei, ir Danutei Blažuk, administratorei, už didvyrišką auditorių atakų atrėmimą, apsiginklavus nepriekaištingai tvarkomais bibliotekos veiklos ir finansiniais dokumentai.
Violetai Giegytei ir Jūratei Sinkevičiūtei, Abonemento skyriaus darbuotojoms, už kolegišką paštininkų darbą - visus metus kiekvieną rytą Meno skyriui laiku pristatomą spaudą.
Jelenai Žilinskienei, Direktoriaus pavaduotojai ūkiui ir statyboms, už 2008 Metų sentenciją.

2009 m.
Vytautui Rimšai, Bibliografijos ir informacijos skyriaus bibliotekininkui už indėlį tyrinėjant bibliotekų istorijos faktus, parašytą ir išleistą Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos istorijos pirmąjį tomą, jo parengtas publikacijas profesinėje spaudoje, kurios prisideda prie visos Lietuvos bibliotekininkystės istorijos, bibliotekų veiklos patirties sklaidos visoje Lietuvoje.
Abonemento skyriui (Metų skyrius) už labai gerus profesinio darbo rezultatus, ypač didelės apimties darbo atlikimą per trumpą laiką (darbas su skolininkais) bei teigiamo bibliotekos įvaizdžio kūrimą.

Paskatinamieji diplomai:
Zitai Tiukšienei (Bibliografijos ir informacijos skyrius)
Jurgitai Lazauskaitei (Bibliografijos ir informacijos skyrius)
Gerdai Putnaitei (Metodikos skyrius)
Daivai Slavinskienei (Vaikų literatūros skyrius)

2010 m.
Monikai Stonkuvienei, kultūros projektų vadovei už plačios apimties kultūros projektų inicijavimą ir įgyvendinimą, siekį padidinti Lietuvos, apskričių ir savivaldybių bibliotekų teikiamų švietimo, informavimo, kultūros, socialinių, laisvalaikio paslaugų kokybę, suteikiant bibliotekų darbuotojams specifinių žinių ir profesinių kompetencijų, optimizuojant personalo valdymą ir diversifikuojant besikeičiančių paslaugų vartotojų aptarnavimą, o taip pat už teigiamo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos - regioninio metodikos centro - įvaizdžio suformavimą įgyvendinant projektą „Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų tobulinimas" .
Dokumentų komplektavimo skyriui (Metų skyrius) už labai gerus profesinio darbo rezultatus, teigiamo bibliotekos įvaizdžio kūrimą ir bibliotekos vardo garsinimą bendradarbiaujant su išorine bibliotekos publika - leidėjais, knygynų darbuotojais, antikvarais, kolekcininkais, o taip pat už aktyvią visuomeninę veiklą ir bibliotekos tradicijų puoselėjimą.
Nominacija „Už profesinio darbo rezultatus“: Skaityklų skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Karolinai Šutovai ir Abonemento skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Reginai Strumilaitei.

Paskatinamieji diplomai
Meno skyriaus bibliotekininkei Jadvygai Švenčionienei (nominacija „Pozityvus ir jaunatviškas požiūris"),
Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Rūtai Vizbaraitei (nominacija „Leidinių rekatologavimas"),
Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Rita Paliukaitei - Medeckienei (nominacija „Radikalusias sprendimas"),
Bibliografijos ir informacijos skyriaus darbuotojai Žydrūnei Šaulianskaitei (nominacija „Aktyvus - universalus žmogus"),
Abonemento skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Tatjanai Grigorčenkienei (nominacija „P@što entuziastas"),
Skaityklų skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Danutei Kasiulytei (nominacija „Mamų-Pelėdų draugė"),
Skaityklų skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Audronei Bražiūnienei (nominacija ,,Neapmokamų atostogų pozityvas"),
Vaikų literatūros skyriaus darbuotojai Aleksandrai Strelcovai (nominacija „Informacijos sklaida už bibliotekos ribų"),
Bibliotekinių procesų automatizavimo skyriaus darbuotojui Aleksandr Surkov (nominacija „Žmogus - orkestras").

2012 m.
Didžiosios Pelėdos prizu buvo apdovanota Marta Rudytė už gerus profesinio darbo rezultatus organizuojant renginius vaikams, bendradarbiaujant su vaikų dienos centrais, darželiais, vaikų literatūros specialistais, rašytojais, leidyklų atstovais, vykdant projektinę veiklą.
Pereinamasis diplomas įteiktas SAC Informacinių paslaugų ir kraštotyros darbo grupei už aktyvų kraštotyros darbą tęsiant projektą "Vilnijos vartai", gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus, parengtus ir perskaitytus pranešimus regiono bibliotekininkams, vilniečio teatrologo A.Guobio bibliografijos rodyklės parengimą ir virtualias parodas.
Specialus "Lututės" apdvanojimas - skirtas "Veteranų vakarėlio" organizacinei grupei: Gerdai Putnaitei, Živilei Švitraitei, Romai Januševičiūtei.

Paskatinamieji diplomai:
Danguolei Dainienei - už labai gerus profesinio darbo rezultatus apmokant bibliotekos vartotojus naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis, už eletroninių paslaugų kuravimą, atsakant į "Klausk bibliotekininko" užklausas per www.ibiblioteka.lt portalą, kruopštų darbą ieškant informacijos skaitytojams bei kvalifikacijos kėlimą įvairiuose kursuose.
Reginai Strumilaitei - už puikų bibliotekos fondo išmanymą, darbštumą bei gebėjimą rasti išeitį pačiose sudėtingiausiose situacijose.
Adelei Chomlianskajai - "Bibliotekos bitutei" - už skaitytojų poreikių nuolatinį analizavimą, pasiūlymus ir idėjas dėl paslaugų tobulinimo, kruoštumą, darbo krūvių įvaldymą ir TBA paslaugos populiarinimą skaitytojms.
Danutei Kasiulytei - už puikų naujos veiklos įsisavinimą dirbant su periodikos fondo apskaita, norą tobulėti ir geranorišką bendravimą su kolegomis.
Redai Steniulienei - už sėkmingą lektorės darbą perteikiant fondo sudarymo procesų žinias mokyklų bibliotekininkams.
Rūtai Skorupskaitei - už profesionalius darbo rezultatus organizuojant ir rengiant bibliotekos renginius, aktyvų bendradarbiavimą su Vilniaus miesto ir regiono menininkų bendruomenėmis.
Daliai Aleknavičiūtei - už meninį polėkį ir skonį organizuojant Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos dokumentų ir leidinių parodas, sėkmingą Adomo Mickevičiaus vardo ir kūrybos populiarinimą.
Karmelai Rudaitienei - už Austrų, Šveicarų ir Lichtenšteino kunigaikštystės kultūros sklaidą ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos vardo garsininmą pasaulyje.

 2013 m.
Didžiosios Pelėdos prizu buvo apdovanota Rita Paliukaitė-Medeckienė už atsakingai, pareigingai ir kruopščiai atliekamus darbus, palankaus mūsų bibliotekos įvaizdžio formavimą ne tik regiono bibliotekose, bet ir visoje profesinėje bendruomenėje.
Pereinamasis diplomas įteiktas  „Vilnijos vartų“ darbo grupei  už sėkmingą „Vilnijos vartų“ projektą bei jubiliejiniais metais vykdytą jo viešinimą.

Paskatinamieji diplomai:
Mildutei Markovskytei-Šapurovai už profesionaliai atliekamas užduotis, Vaikų literatūros sektoriaus internetinės svetainės palaikymą, nuoširdų skaitytojų aptarnavimą, aktyvų dalyvavimą bendruose su kitomis įstaigomis projektuose (nominacija „Plačiaakė Pelėda“).
Vidai Kuklienei už sėkmingą naujų žinių taikymą kuriant bibliografinius įrašus ir pagrįstą abejojimą kitų institucijų paruoštų bibliografinių įrašų teisingumu (nominacija „Abejojančioji Pelėda“). 
Audronei Bražiūnienei už didžiausią kiekį per paskutinius penkerius metus parengtų nurašymui knygų (nominacija „Plėšrioji Pelėda“).
Nijolei Monikai Kudzevičiūtei už nebijojimą imtis naujų darbo procesų (nominacija „Bebaimė Pelėda“). 
Daliai Kažiniauskienei už Meno fondo generalinį sutvarkymą (nominacija „Meniškoji Pelėda“). 
Silvijai Losevičiūtei už meilę knygai, fondui ir pagalbą kolegoms (nominacija „Atrastoji Pelėda“). 
Aušrai Asauskienei už ypatingą sugebėjimą bendrauti su įvairių socialinių grupių atstovais bei draugišką talkininkavimą Informacijos išteklių centrui tvarkant Informacinių leidinių fondą (nominacija „Draugiškoji Pelėda“). 
Laura Juchnevič už didelę meilę metodinei (profesinei) literatūrai (perskaiytos 106 knygos) (nominacija „Skaitančioji Pelėda“).

2014 m.

Pelėdos apdovanojimas skiriamas Karmelai Rudaitienei už Lietuvos ir Austrijos kultūrinių ryšių puoselėjimą ir Lietuvos vardo garsinimą užsienyje.                      
Pereinamasis Pelėdos prizas skiriamas Komandai, kūrusiai Vaikų bibliotekos koncepciją, erdves ir naujas paslaugas: Jelenai Žilinskienei, Aldonai Jeleniauskienei, Laurai Juchnevič, Martai Rudytei, Giedrei Narbutaitei, Justinai Juciūtei, Daivai Damaševičiūtei, Svetlanai Charsika, Daivai Slavinskienei, Karolinai Šutovai, Rūtai Skorupskaitei, Gerdai Putnaitei.

Paskatinamieji diplomai:

Žydrūnė Šiaulanskaitė apdovanojama paskatinamuoju diplomu už pavyzdingą ir aktyvią profesinę veiklą Vilniaus žydų bibliotekoje. 
Gerda Putnaitė apdovanojama paskatinamuoju diplomu už radikalų sprendimą keisti darbo pobūdį – nuo statistikos prie komunikacijos.
Justina Juciūtė apdovanojama paskatinamuoju diplomu už kūrybingą, išradingą ir novatorišką bibliotekinę veiklą.
Neringa Androšiūnaitė apdovanojama paskatinamuoju diplomu už sėkmingai įgyvendintą projektą „Nepažįstamas – pažintas Vilnius".
Zita Tiukšienė apdovanojama paskatinamuoju diplomu už bibliotekos leidinio „Pasižvalgymai po Vilnių" sudarymą.
Nijolė Sisaitė apdovanojama paskatinamuoju Metų redaktorės diplomu už kruopštų redakcinį darbą.
Jurgita Lazauskaitė apdovanojama paskatinamuoju Metų administratorės diplomu už kraštotyrinės duomenų bazės „Vilnijos vartai" administravimą.
Danguolė Dainienė apdovanojama paskatinamuoju diplomu už bibliotekos leidinio „Pasižvalgymai po Vilnių" rengimą.
Giedrė Narbutaitė apdovanojama paskatinamuoju diplomu už bibliotekos leidinio „Pasižvalgymai po Vilnių" rengimą.
Regina Strumilaitė apdovanojama paskatinamuoju diplomu už Abonemento fondo pertvarką ir parengimą naujai skaitytojų aptarnavimo sistemai.
Virginija Arbočienė apdovanojama paskatinamuoju diplomu už Abonemento fondo pertvarką ir parengimą naujai skaitytojų aptarnavimo sistemai.
Česlovas Šileris apdovanojamas paskatinamuoju diplomu už Abonemento fondo pertvarką ir parengimą naujai skaitytojų aptarnavimo sistemai.
Silvija Losevičiūtė apdovanojama paskatinamuoju diplomu už Abonemento fondo pertvarką ir parengimą naujai skaitytojų aptarnavimo sistemai.
Janina Juknevičiūtė apdovanojama paskatinamuoju diplomu už sėkmingą naujo darbo proceso įsisavinimą dirbant su sisteminiu abėcėliniu principu sustatytu fondu.
Tatjana Grigorčenkienė apdovanojama paskatinamuoju diplomu už sėkmingą naujo darbo proceso – dokumentų skaitmeninimo – įsisavinimą.
Laura Juchnevič apdovanojama paskatinamuoju diplomu už visuomeninės talkos pernešti meno fondo leidinius idėjos iškėlimą ir aktyvų dalyvavimą jos įgyvendinimo darbuose.
Laurai Juchnevič skiriama Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro specialioji nominacija „Metų skaitytojas".