Pradžia Apie mus Kolektyvas „Pelėdos“ konkursas

„Pelėdos“ konkursas

2012-11-05

Laureatai 2009

Kas yra PELĖDOS konkursas?

Tai Metų bibliotekininko rinkimai. Nuo 1995 m. bibliotekoje kasmet renkami geriausi darbuotojai ir geriausi bibliotekos padaliniai.

Kodėl konkursas pavadintas PELĖDOS vardu?
Pelėdos simbolis pasirinktas neatsitiktinai. Europoje pelėda žinoma kaip Paladės Atėnės simbolinis paukštis. Pelėdos ir nuo jų mažai tesiskiriančios pelėdikės atrodė žmonėms išmintingos dėl rimto ir mąslaus žvilgsnio. Jos, kaip tamsą perskrodžiantys paukščiai, taip pat laikomos mokslo simboliu. Todėl manome, kad pelėdos simbolika labiausiai tinka ir renkant geriausius bibliotekos darbuotojus.

PELĖDOS konkurso nuostatai

1995 m. sausį vykusiame Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Bibliotekos skyriaus susirinkime buvo įtvirtinta nauja iniciatyva – kasmet bibliotekoje rinkti Metų bibliotekininką.
Konkurso nuostatus parengė bibliotekos darbuotojos - Rita Paliukaitė, Dalia Stanevičienė, Regina Strumilaitė, Liudmila Kirilova ir Nijolė Sisaitė.
Dabar PELĖDAS pagal nustatytus konkurso nuostatus renka kas dvejus metus atnaujinama 5 narių komisija.

PELĖDOS konkurso nugalėtojai


1995 m.
Aldona Staškienė, Skaityklų skyriaus vedėja, pirmoji konkurso laureatė.

Paskatinamosios premijos - „Mažosios pelėdos“:
Audronė Mačiulienė, Knygų tvarkymo skyriaus vedėja
Zita Tiukšienė, Bibliografinio skyriaus vedėja

1996 m.
Aleksandra Kačeniauskienė, Bibliografijos skyriaus vyr. bibliotekininkė

Mažoji pelėda:
Larisa Ciunel, Abonemento skyriaus vyr. bibliotekininkė

1997 m.
Marta Rudytė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja

1998 m.
Alvyda Skuodytė, Direktoriaus pavaduotoja mokslui

1999 m.
Petras Zurlys, direktorius
Ada Švelnytė, Skaitytojų registracijos skyriaus vedėja

2000 m.
Asta Kazakevičiūtė, Meno skyriaus vedėja

2001 m.
Audronė Mačiulienė, Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėja
Vaikų literatūros skyrius, 2001 Metų skyrius

2002 m.
Rita Paliukaitė, Metodikos skyriaus vedėja
Vaikų literatūros skyrius, 2002 Metų skyrius

Mažosios Pelėdos:
Erika Makauskienė, Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Reda Steniulienė, Dokumentų komplektavimo skyriaus vedėja
Zita Tiukšienė, Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja

2003 m.
Rita Karpienė, Dokumentų tvarkymo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė
Dokumentų tvarkymo skyrius, 2002 Metų skyrius

Mažoji Pelėda:
Aldona Staškienė, Skaityklų skyriaus vedėja

2004 m.
Zita Tiukšienė, Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja
Bibliografijos ir informacijos skyrius, 2004 Metų skyrius

Paskatinamosios premijos:
Marytė Laurinavičienė, Dokumentų tvarkymo skyriaus bibliotekininkė
Jelena Trofimovič, Dokumentų tvarkymo skyriaus bibliotekininkė
Svetlana Charsika, Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė
Rūta Skorupskaitė, Renginių organizatorė
Reda Steniulienė, Dokumentų komplektavimo skyriaus vedėja

4 papildomi netradiciniai apdovanojimai PELĖDOS 10-mečio proga:
Vaikų literatūros skyriui už norą visada laimėti suteiktas Atkakliausio skyriaus vardas
Abonemento skyriui už nuolatinį nenorą dalyvauti suteiktas Kukliausio skyriaus vardas
Vitai Kaminskaitei, bibliotekos dailininkei, už bibliotekos kasdienybės praskaidrinimą savo šiluma ir spalvomis suteiktas „Misis Paleti“ titulas
Astai Kazakevičiūtei, Meno skyriaus vedėjai, už kolektyvo gyvenimo teatralizavimą suteiktas „Misis Mūzos“ titulas

2005 m.
Dovilė Marčinskaitė, Metodikos skyriaus vyr. metodininkė
Rūta Skorupskaitė ir Vita Kaminskaitė, Renginių organizavimo grupė - 2005 Metų skyrius

2006 m.
Česlovas Šileris, Skaityklų skyriaus vyresnysis bibliotekininkas
Skaityklų skyrius, 2006 Metų skyrius

Mažoji Pelėda:
Veronika Segen, Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė

Specialioji nominacija:
Petrui Zurliui, direktoriui ir Jelenai Žilinskienei, direktoriaus pavaduotojai ūkiui ir statyboms - už sėkmingą Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų rekonstrukcijos projektavimo darbų atlikimą 2006 metais.

2007 m.
Irena Nijolė Sisaitė, Bibliografijos ir informacijos skyriaus vyriausioji bibliografė
Vaikų literatūros skyrius, 2007 Metų skyrius

Žaismingoji nominacija:
Astai Kazakevičiūtei-Bankauskienei už naujos "apsivalymo" tradicijos kūrimą

2008 m.
Zita Tiukšienė, Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja, 2008 Metų bibliotekininkė
"Vilnijos vartų" darbo grupė, 2008 Metų komanda

Žaismingiosios nominacijos:
Martai Rudytei, Vaikų literatūros skyriaus vedėjai, ir Svetlanai Charsikai, vyr. bibliotekininkei, už ryžtingai įveiktą įsisenėjusį kuklumą, kuris aštuonerius metus joms trukdė tapti Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos narėmis.
Mildutei Makaravičiūtei, vyr. finansininkei, Daliai Mackevičienei, ekonomistei, ir Danutei Blažuk, administratorei, už didvyrišką auditorių atakų atrėmimą, apsiginklavus nepriekaištingai tvarkomais bibliotekos veiklos ir finansiniais dokumentai.
Violetai Giegytei ir Jūratei Sinkevičiūtei, Abonemento skyriaus darbuotojoms, už kolegišką paštininkų darbą - visus metus kiekvieną rytą Meno skyriui laiku pristatomą spaudą.
Jelenai Žilinskienei, Direktoriaus pavaduotojai ūkiui ir statyboms, už 2008 Metų sentenciją.

2009 m.
Vytautui Rimšai, Bibliografijos ir informacijos skyriaus bibliotekininkui už indėlį tyrinėjant bibliotekų istorijos faktus, parašytą ir išleistą Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos istorijos pirmąjį tomą, jo parengtas publikacijas profesinėje spaudoje, kurios prisideda prie visos Lietuvos bibliotekininkystės istorijos, bibliotekų veiklos patirties sklaidos visoje Lietuvoje.
Abonemento skyriui (Metų skyrius) už labai gerus profesinio darbo rezultatus, ypač didelės apimties darbo atlikimą per trumpą laiką (darbas su skolininkais) bei teigiamo bibliotekos įvaizdžio kūrimą.

Paskatinamieji diplomai:
Zitai Tiukšienei (Bibliografijos ir informacijos skyrius)
Jurgitai Lazauskaitei (Bibliografijos ir informacijos skyrius)
Gerdai Putnaitei (Metodikos skyrius)
Daivai Slavinskienei (Vaikų literatūros skyrius)

2010 m.
Monikai Stonkuvienei, kultūros projektų vadovei už plačios apimties kultūros projektų inicijavimą ir įgyvendinimą, siekį padidinti Lietuvos, apskričių ir savivaldybių bibliotekų teikiamų švietimo, informavimo, kultūros, socialinių, laisvalaikio paslaugų kokybę, suteikiant bibliotekų darbuotojams specifinių žinių ir profesinių kompetencijų, optimizuojant personalo valdymą ir diversifikuojant besikeičiančių paslaugų vartotojų aptarnavimą, o taip pat už teigiamo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos - regioninio metodikos centro - įvaizdžio suformavimą įgyvendinant projektą „Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų tobulinimas" .
Dokumentų komplektavimo skyriui (Metų skyrius) už labai gerus profesinio darbo rezultatus, teigiamo bibliotekos įvaizdžio kūrimą ir bibliotekos vardo garsinimą bendradarbiaujant su išorine bibliotekos publika - leidėjais, knygynų darbuotojais, antikvarais, kolekcininkais, o taip pat už aktyvią visuomeninę veiklą ir bibliotekos tradicijų puoselėjimą.
Nominacija „Už profesinio darbo rezultatus“: Skaityklų skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Karolinai Šutovai ir Abonemento skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Reginai Strumilaitei.

Paskatinamieji diplomai
Meno skyriaus bibliotekininkei Jadvygai Švenčionienei (nominacija „Pozityvus ir jaunatviškas požiūris"),
Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Rūtai Vizbaraitei (nominacija „Leidinių rekatologavimas"),
Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Rita Paliukaitei - Medeckienei (nominacija „Radikalusias sprendimas"),
Bibliografijos ir informacijos skyriaus darbuotojai Žydrūnei Šaulianskaitei (nominacija „Aktyvus - universalus žmogus"),
Abonemento skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Tatjanai Grigorčenkienei (nominacija „P@što entuziastas"),
Skaityklų skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Danutei Kasiulytei (nominacija „Mamų-Pelėdų draugė"),
Skaityklų skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Audronei Bražiūnienei (nominacija ,,Neapmokamų atostogų pozityvas"),
Vaikų literatūros skyriaus darbuotojai Aleksandrai Strelcovai (nominacija „Informacijos sklaida už bibliotekos ribų"),
Bibliotekinių procesų automatizavimo skyriaus darbuotojui Aleksandr Surkov (nominacija „Žmogus - orkestras").